Pengambilan Pelajar Baru

Pengambilan Pelajar Baru

Asrama Lelaki

Asrama Lelaki

Banguan B (kelas)

Banguan B (kelas)

Bangunan Kelas Dan Asrama Pelajar Hafizah

Bangunan Kelas Dan Asrama Pelajar Hafizah

Bangunan Alimah Dan Hafizah (Wanita)

Bangunan Alimah Dan Hafizah (Wanita)

Khamis, 22 Mac 2012

Sifat-Sifat Ini Ada Disetiap Diri Para Sahabat


 Allah SWT meletakkan Kejayaan dan kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat hanyalah pada agama Islam yang sempurna. Agama Islam yang sempurna adalah agama yang dibawa oleh Rasululluh SAW. Meliputi Iman, Ibadah, Muamalah, Muasyarat dan Ahlaq. Pada masa ini umat islam tidak ada kekuatan dan kemampuan untuk mengamalkan agama secara sempurna. Para sahabat r.a. telah berjaya dalam mengamalkan agama secara sempurna kerana mereka memiliki sifat-sifat utama yang terkandung dalam enam sifat para sahabat yang meliputi:


1. Yakin atas kalimah thoyyibah “laa ilaaha illallah muhammadurrasulullah"
2. Sholat khusyu’ dan khudlu 
3. Ilmu dan zikir 
4. Ikromul Muslimin 
5. Tashihun niat  (Ikhlas niat)
6. Da’wah dan tabligh khuruj fi sabilillah. 

Enam sifat para sahabat r.a itu bukanlah kesempurnaan Agama Islam, kerana agama yang sempurna terkandung dalam al qur’an dan al hadits, tetapi apabila sifat-sifat ini ada dalam diri kita maka Allah s.w.t. akan memudahkan kepada kita untuk mengamalkan keseluruhan agama secara sempurna.

1. Yakin atas kalimah thoyyibah “laa ilaaha illallah muhammadurrasulullah“.
Maknanya : Tidak ada yang berhak disembah selain Allah Swt. Dan Baginda Muhammad Saw. Adalah utusan Allah.

Maksud Laa ilaha illallah:
Mengeluarkan keyakinan pada mahluk dari dalam hati dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah Swt. Di dalam hati.

Fadhilahnya :
1. Barang siapa yang mati sedangkan dia yakin tidak ada yang berhak disembah selain Allah Swt.,     maka dijamin masuk surga.
2. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan hatinya membenarkan lisannya, maka dipersilahkan masuk surga dari pintu mana yang dia suka.
3. Sekecil-kecil iman dalam hati maka akan Allah berikan surga yang luasnya 10 kali dunia.

Cara mendapatkan :
1. Dakwahkan pentingnya iman yakin.
2. Latihan dengan cara memperbanyak halaqoh-halaqoh / majlis iman yakin (bicara atau dengar).
3. Berdoa kepada Allah agar diberikan hakekat iman dan yakin.
Maksud Muhammadarrasulullah
Meyakini hanya satu-satunya jalan untuk mencapai kejayaan dunia dan akherat hanya dengan cara ikut sunnah Rasulullah Saw.

Fadhilah :
1. Rasulullah Saw. bersabda, Tidak akan masuk neraka seseorang yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan Aku (Muhammad) sebagai utusan Allah.
2. Rasulullah Saw. bersabda barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku dikala rusaknya ummatku maka baginya pahala 100 orang mati syahid.
3. Rasulullah Saw. Bersabda barang siapa menghidupkan sunnahku sungguh dia cinta padaku, dan barangsiapa yang cinta padaku maka akan bersamaku didalam surga.
Cara mendapatkan :
1. Dakwahkan pentingnya menghidupkan sunnah Rasulullah Saw.
2. Latihan , yaitu dengan cara menghidupkan sunnah Rasulullah Saw. Dalam kehidupan kita selama 24 jam.
3. Berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk menghidupkan sunnah.

2. Sholat khusyu dan khudlu Maknanya: Shalat dengan konsentrasi batin dan merendahkan diri dengan mengikut cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw.

Maksud Shalat Khusu dan Khudu:
Membawa sifat-sifat ketaatan kepada Allah Swt didalam shalat kedalam kehidupan sehari-hari.

Fadhilah:
1. Allah berfirman : Sesungguhnya shalat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
2. Allah berfirman : Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan shalat.
3. Rasulullah Saw. Bersabda : shalat adalah milahnya orang beriman.

Cara mendapatkan :
1. Dakwahkan pentingnya shalat

2. Latihan dengan cara :
a. Memperbaiki dhahirnya shalat.
b. Menghadirkan keagungan Allah
c. Belajar menyelesaikan masalah dengan shalat
3. Berdoa kepada Allah agar diberikan hakekat shalat khusyu dan khudu.
4. Solat dimana azan di azankan


3. Ilmu Dan Zikir Makna Ilmu: Semua petunjuk yang datang hanya dari Allah Swt dan dengan adanya ilmu maka kita dapat bezakan yang mana halal dan yang mana haram.
Makna zikir: Mengingat Allah setiap masa dan keadaan.

Maksud Ilmu dan zikir
Adalah dengan mengamalkan perintah Allah Swt. Pada setiap masa dan keadaan dengan memasukkan kebesaran Allah s.w.t. didalam hati dan ikut cara Rasulullah Saw.

Fadhilah Belajar Ilmu Agama:
1. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka akan Allah fahamkan dirinya pada masalah agama.
2. Barangsiapa berjalan mencari ilmu agama maka akan Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga.
3. Barangsiapa mempelajari satu ayat Al Quran maka nilainya adalah lebih baik daripada solat sunat 100 rakaat. 
4. Barangsiapa mempelajari satu bab dari ilmu agama maka lebih baik nilainya daripada solat sunat 1000 rakaat.
5. Barangsiapa yang keluar untuk belajar ilmu agama tetapi ia menemui ajal maka ia dikira mati syahid
6. Malaikat akan menghamparkan sayap-sayapnya kepada orang yang keluar mencari ilmu agama.

Fadhilah Zikir:
1. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup dibandingkan dengan orang yang mati.
2. Allah berfirman : Dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang.
3. Allah berfirman : Ingatlah pada Ku nescaya Aku akan ingat kepadamu.
4. Seorang yang mengucapkan "Subhanallah Alhamdulillah Walailahaillah allahhuakbar" maka akan tumbuh satu pokok didalam syurga kita.

Cara Mendapatkan Ilmu Masail (hukum Hakam Dalam Islam) Dan Fadhail (kelebihan): 
Ilmu fadhail adalah untuk memberi keghairahan untuk melakukan sesuatu amalan, tapi bila seseorang itu tidak tahu kelebihannya maka keghairahan untuk melakukan amaln itu tidak ada.

Ilmu masail adalah untuk kita tahu yang mana haram dan yang mana halal, yang mana perintah Allah s.w.t. dan yang mana larangannya. (Wajib setiap orang Islam belajar ilmu masail)

Ilmu Fadhail (Kelebihan) 
1. Ceritakan betapa pentingnya ilmu fadhail
2. Latihan dengan cara :
a. Duduk dalam halaqoh (kumpulan) fadhail di masjid dan di rumah atau membeli kitab yang menceritakan tentang kelebihan beramal.
b. Ajak kawan-kawan untuk duduk dalam halaqoh fadhail
c. Ingatlah fadhail (kelebihan) dalam setiap amalan.
3. Berdoa kepada Allah agar diberikan hakikat ilmu fadhail.
 
Cara Mendapatkan Ilmu Masail (Hukum Hakam Dalam Islam) :
1. Dakwahkan kepentingan ilmu masail
2. Latihan dengan cara :
a. Duduk dalam halaqoh (kumpulan) atau belajar ilmu masail (hukum hakam) dengan para alim ulama yang wara.
b. Bertanya kepada ustaz, baik untuk masalah agama mahupun dunia.
c. Selalu menziarah kepada para alim ulama .
3. Berdoa kepada Allah agar diberikan hakikat ilmu masail.

Cara Mendapatkan Zikir:
1. Dakwahkan pentingnya zikir kepada Allah Swt.
2. Latihkan diri kita dengan cara :
a. Setiap hari membaca Al Quran (usahakan 1 juz).
b. Membaca tasbihat, shalawat dan istigfar masing-masing 100 X.
Ketika membaca tasbihat maka hadirkan kemaha sucian Allah
Ketika membaca shalawat maka ingat jasa-jasa Rasulullah kepada kita.
Ketika membaca istigfar maka hadirkan sifat Maha Pengampunnya Allah.
c. Amalkan doa-doa masnunah (harian) .
3. Berdoa kepada Allah agar diberikan hakikat zikir.


4. Ikromul Muslimin
Maknanya : Memuliakan sesama orang islam/ muslim.

Maksud ikramul muslimin
Menunaikan hak-hak orang islam tanpa meminta hak daripadanya (memberi bantuan tampa meminta balasan.)

Fadhilahnya :
1. Allah akan menolong seseorang hamba selagi dia menolong saudaranya.
2. Barang siapa menutup aib saudaranya yang muslim maka Allah akan menutup aibnya dan barang siapa membuka aib saudaranya yang muslim maka Allah akan membuka aibnya sampai dia akan dipermalukan di rumahnya sendiri.
3. Senyummu didepan saudaramu adalah sedekah.

Cara mendapatkan :
1. Dakwahkan pentingnya ikramul muslimin
2. Latihan diri dengan cara :
a. Memberi salam kepada orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal.
b. Menyayangi yang muda, menghormati yang tua, memuliakan ustaz, ulama dan mengasihani sesama kita.
3. Berdoa kepada Allah agar diberikan akhlaksebagaimana akhlak Baginda Rasulullah Saw.

5. Tashihun niat (iIkhlas Niat) Maknanya: Membetulkan @ meluruskan niat

Maksud tashihun niat
Membersihkan niat pada setiap amalan semata-mata karena Allah Swt.

Fadhilahnya:
1. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan seseorang kecuali dengan ikhlas kerana Allah s.w.t.
2. Sesungguhnya Allah tidak memandang pada rupamu dan hartamu tetapi dia akan memandang pada hatimu dan amalanmu.
3. Baginda Rasulullah Saw. Bersabda : Wahai Muadz jagalah keihklasan kerana amalan yang ikhlas walaupun sedikit tetapi akan mencukupi.

Cara mendapatkan :
1. Ceritakan pentingnya sifat ikhlas.
2. Latihkan dengan cara : sentiasalah cek amalan kita, sebelum beramal, ketika beramal dan setelah beramal, bersihkan niat agar semata-mata hanya kerana Allah.
3. Berdoa kepada Allah agar diberikan hakikat ikhlas dalam beramal.

6. Da’wah dan tabligh khuruj fi sabilillah (Keluar Jalan Allah)
Maknanya: Dakwah mengajak, Tabligh menyampaikan dan khuruj fisabilillah adalah keluar di jalan Allah.

Maksudnya
1. Memperbaiki diri, yaitu bagaimana agar dapat menggunakan harta diri dan waktu sebagaimana yang diperintahkan Allah.
2. Menghidupkan agama secara sempurna pada diri sendiri dan semua manusia diseluruh alam dengan menggunakan harta dan diri sendiri.

Fadhilahnya:
1. Allah berfirman : dan adakah yang perkataannya lebih baik daripada seseorang yang mengajak manusia kepada Allah.
2. Barangsiapa yang mengajak kepada petunjuk kebaikan dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan.
3. Sepagi sepetang dijalan Allah lebih baik daripada mendapatkan dunia dan seisinya.
4. Debu-debu yang melekat di tubuh orang yang keluar di jalan Allah s.w.t. maka haram api neraka bahkan asapnya juga.

Cara mendapatkan:
1. Dakwahkan pentingnya dakwah dan tabligh.
2. Latihan dengan cara : keluar dijalan Allah sekurang-kurang 4 bulan seumur hidup, 40 hari setiap tahun, 3h setiap bulan dan 2,5 jam setiap hari. Tingkatkan dengan cara bertahap-tahap menjadi 4 bln tiap tahun, 10h tiap bulan dan 8 jam setiap hari.
3. Berdoa kepada Allah agar diberikan hakikat dakwah dan tabligh yaitu dapat menggunakan harta, diri dan waktu untuk kepentingan agama.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Arkib Blog

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Sociable