Pengambilan Pelajar Baru

Pengambilan Pelajar Baru

Asrama Lelaki

Asrama Lelaki

Banguan B (kelas)

Banguan B (kelas)

Bangunan Kelas Dan Asrama Pelajar Hafizah

Bangunan Kelas Dan Asrama Pelajar Hafizah

Bangunan Alimah Dan Hafizah (Wanita)

Bangunan Alimah Dan Hafizah (Wanita)

Ahad, 22 November 2015

Jemaah Tabligh Zalim Tinggalkan Anak IsteriMereka Berkata, “Jemaah tabligh ini telah zalim meninggalkan anak isteri tanpa tanggung jawab dan tidak memenuhi nafkah keluarga.”

Kewajipan Nafkah

Memberi nafkah kepada anak dan isteri, sebenarnya sudah menjadi naluri manusia yang berkeluarga, yaitu rasa tanggung jawab seorang itu merupakan ketua keluarga terhadap keluarganya. 
Sesiapa pun yang berakal sihat, pasti ia akan berusaha memberi nafkah kepada anak dan isterinya. Walaupun dia itu seorang komunis, atheis, kafir, musyrik, penjahat, pembunuh, pencuri dan lain-lain.  
Mereka berbuat kejahatan merasa bertanggungjawab untuk memberi nafkah keluarganya. 
Jika ditanya apakah mereka bertanggung jawab memberi nafkah akan keluarganya? Tentu mereka menjawab; Ya! Begitu juga dengan naluri hawan, yang Allah s.w.t memberi anugerahkan kepada mereka naluri untuk memberi makan kepada anak dan pasangan mereka.

Namun, Apakah cukup sekadar dengan memberi makan sahaja?, bahawa seseorang itu sudah memberi nafkah kepada keluarganya? bilakah seseorang itu akan dianggap sudah menunaikan nafkah terhadap keluarganya? Apakah cukup dengan memberi mereka duit dapur, duit belanja, pakaian dan rumah maka bererti sudah menunaikan kewajipan menafkahi keluarga? Sekadar itukah kewajipan seorang mukmin terhadap keluarganya?

Nafkah Agama

Seorang mukmin tidak hanya di tuntut dengan nafkah harta, tetapi kewajipan utama seorang mukmin adalah memberi nafkah iman dan agama kepada ahli keluarganya, 

sebagaimana firman Allah,
       “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”

Para mufassirin menyatakan, “Hai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan menyerahkan diri kalian kepada Allah, jagalah dirimu, isterimu dan anak-anakmu dari api neraka yang menyala, yaitu dengan meninggalkan kemaksiatan dan melaksanakan ketaatan, serta didiklah mereka dan mengajari mereka.”

Mujahid r.a.h berkata, “..yaitu bertakwalah kepada Allah, dan wasiat lah keluargamu dengan ketakwaan terhadap Allah. Yang dimaksudkan ‘ahli’ adalah isteri dan anak-anak dan yang berada dalam tanggungannya.”

Penyusun Al-Khozin berkata, “Perintahlah mereka dengan kebaikan dan laranglah mereka dari keburukan, dan ajarilah mereka dan didiklah mereka dengan adab, sehingga menjauhkan mereka dengan hal itu dari neraka.”

An-Nasafi r.a.h. berkata, “…yaitu dengan meninggalkan kemaksiatan dan melaksanakan ketaatan.”

Diriwayatkan bahawa setelah ayat diatas turun, maka para sahabat bertanya, “Ya Rasulullah, bagaimanakah kami dapat menghindarkan mereka dari api neraka?” Beliau bersabda, “Selalulah kalian menyuruh mereka kepada hal-hal yang Allah redho, dan selalulah kalian melarang mereka dari perbuatan-perbuatan yang Allah melarangnya.”

Ali bin Abi Thalib ra. ditanya mengenai maksud ayat di atas, maka beliau menjawab, “Ajarilah dan ingatkanlah selalu ahli keluargamu dengan kebaikan.”

Mufti Muhammad Syafi’ menyatakan, ‘Para fuqaha menegaskan dengan ayat ini, bahwa wajib atas setiap individu untuk mengajari syariat Islam, dan hukum-hukum agama kepada anak-anaknya, isterinya dan ahli keluarganya serta menggalakkan mereka untuk mengamalkannya.’

Prof. DR. Hamka berkata, “Di awal ayat ini jelas bahawa semata-mata mengakui beriman saja belumlah cukup. Iman mestilah dipelihara dan di pupuk, terutama sekali dengan dasar iman hendaklah orang menjaga keselamatan diri dan seisi rumah tangga dari api neraka.”

 Selanjutnya beliau menulis, “Dari rumah tangga itulah dimulai menanamkan iman dan memupuk Islam. Kerana dari rumah tangga itulah akan tertegak masyarakat Islam. Yang mula-mula diperingatkan adalah agar memelihara diri sendiri lebih dahulu supaya jangan masuk ke dalam  neraka, setelah itu barulah di peringatkan supaya menjaga seluruh isi rumah tangga, isteri dan anak-anak. Dengan ayat ini jelaslah bahawa iman itu mula ditumbuhkan pada diri sendiri, kemudian kepada keluarga.”

Di dalam kitab Riyadhus Sahalihin terdapat bab mengenai ‘Kewajipan memerintahkan kepada Keluarganya dan Anak-anaknya yang Telah Baligh dan Seluruh Orang yang Berada dalam Tanggungannya agar Mentaati Allah dan Larangannya kepada Mereka dari Menyelisihinya dan Pendidikan bagi Mereka.

Di dalamnya menyebutkan salah satu kewajipan orang mukmin kepada keluarganya sepertimana firman Allah s.w.t ;
       “Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan solat dan bersabarlah di dalamnya.”

Diriwayatkan setelah turunnya ayat ini, maka hampir setiap hari Rasulullah saw. mendatangi Ali ra. dan Fatimah istrinya pada waktu solat dan menyerukan, “Mendirikan solah....mendirikan solah!” kepada keduanya. Demikian juga Umar ra., pada masa bangun untuk Tahajjud, beliau akan membangunkan juga ahli keluarganya sambil menyerukan ayat ini.

Dari Ibnu Umar r.a., Nabi saw. bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan ditanya mengenai tanggungannya. Dan pemimpin adalah di pertanggung jawab, dan seorang lelaki adalah orang yang bertanggungjawab ke atas ahli keluarganya.”

Sedangkan ketika menjelaskan tentang hadis; ‘Perintahkanlah anak-anakmu solat pada usia tujuh tahun dan pukullah mereka pada usia sepuluh tahun, ‘alim ulama berkata, bahawa yang dimaksudnya bukanlah hanya solat saja yang mesti dianjurkan kepada keluarga, tetapi juga mengenai berbagai ajaran agama selain solat, hendaklah diberikan juga.

       Allah s.w.t  berfirman, “Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah fitnah.”
Bahawa bukanlah harta dan anak-anak, kecuali sebagai ujian dan cubaan dari Allah kepada makhluknya untuk diketahui siapakah yang menaatinya dan siapakah yang menderhaka kepadanya. 
Dan harta disebut terlebih dahulu, kerana ujiannya lebih keras.

Nafkah Harta Benda Dan batin

Tidak disangkal, bahwa nafkah Harta Benda Dan Keperluan adalah suatu tuntutan yang wajib ditunaikan. Namun kewajipan nafkah kepada anak isteri tidak hanya berupa nafkah harta, tetapi juga perlu; Nafkah iman, nafkah ilmu agama, nafkah harta, dan nafkah batin.

Nafkah keimanan jelas lebih utama, kerana iman adalah asas kepada setiap amalan. Dan yang dapat menjauhkan seseorang dari api neraka adalah iman dan amal. Oleh sebab itulah nasihat pertama Lukman kepada anaknya, adalah ;
“Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah! Sesungguhnya perbuatan syirik adalah suatu kesesatan yang besar.”

Hal ini bukan berarti, harus meninggalkan nafkah harta dan batin, kerana kepadanya juga termasuk sebagai keperluan, sebagaimana firman Allah ;
“Kaum lelaki itu pemimpin atas kaum wanita dengan sesuatu yang telah Allah lebih sebahagian mereka daripada sebagian lainnya, dan dari harta yang telah mereka nafkahkan.”

Di sinilah letaklah kesempurnaan Islam, yang mengatur segala keperluan hidup manusia demi kebaikan. Sayangnya, dewasa ini masyarakat pada umumnya, telah menyempitkan makna ‘nafkah’ kepada urusan harta dan batin saja, dan mengabaikan kewajipan nafkah iman dan ilmu. Padahal keduanya lebih utama dan penting daripada urusan harta dan batin saja.

Inilah seharusnya yang disebut sebagai kezaliman terhadap keluarga! tanpa sadar, ketua keluarga yang seperti itu, telah menjerumuskan ahli keluarganya kepada kerosakan dunia dan akhirat serta menjauhkan mereka dari rahmat Allah.

Akibat dari perkara ini, banyak terjadi bencana di dalam keluarga yang hanya mementing nafkah harta dan keseronokan semata-mata. 
Bukan suatu rahsia lagi, banyak orang yang telah memberi nafkah yang cukup kepada keluarganya dengan harta dan kemewahan bahkan berlebihan pula, tetapi keluarga itu tetap porak poranda kerana tidak ada keberkatan dari Allah s.w.t. Kerosakan demi kerosakan pun terjadi ; pertengkaran, dadah, perzinaan, dan sebagainya.

Telah nyata bahawa nafkah keimanan adalah landasan utama dalam setiap keluarga.Sesebuah keluarga sangat memerlukan nafkah pendidikan, teladan yang baik, kerohanian, perhatian dan siraman nasihat-nasihat agama. 

Sesebuah keluarga perlu dikenalkan, siapakah itu Allah s.w.t, sifat-sifat Allah, keagungannya, kekuasaannya, kelebihannya, kasih sayangnya, ciptaanya, syurganya, nerakanya, hukum-hukumnya, apa-apa yang dibencinya, apa-apa yang disukainya, dan sebagainya untuk keluarga kita mengenal siapakah Tuhan mereka (Allah s.w.t.). Sehingga sepatutnya seluruh manusia menyembah, memohon, meminta, bergantung, berkeyakinan hanya kepadanya. Sedangkan seluruh ciptaannya tidak memiliki kemampuan apapun tanpa izin darinya. Tidak dapat memberikan mudorat dan manfaat tanpa izin darinya. Semua ciptaannya adalah fana, sedangkan Dia adalah zat Yang Kekal Selamanya.

Keluarga juga perlu dikenalkan dengan Muhammad Rasulullah s.a.w.. Bagaimana kehidupan beliau, tutur katanya, akhlak dan sifatnya, tangisannya dan kesedihannya, kesenangannya, kecintaannya kepada umat, kerisauannya tentang nasib umatnya di akhirat nanti, agar umat beliau dapat masuk ke dalam syurga dan selamat dari api neraka. 

Juga perlu di perkenalkan kepada keluarga kita mengenai hadis-hadis beliau s.a.w., sunnah-sunnahnya, kesederhanaannya, kezuhudannya, keyakinannya, perjuangannya kepada Allah, keberaniannya, kepahlawanannya, perjuangannya dan sebagainya.

Keluarga kita juga perlu dikenalkan dengan isteri-isteri Rasulullah saw.. Bagaimana keimanan mereka, ketakwaan mereka, amalan mereka, ibadah mereka di siang hari dan di malam hari, kesibukan berzikir, berdakwah, tilawah Alquran, dan sebagainya.

Keluarga juga perlu dikenalkan dengan para sahabat Rasulullah saw.. Siapakah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas’ud, Muadz bin Jabal, dan siapakah pahlawan Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandak. Perlu juga dikenalkan kepada keluarga bagaimana isteri-isteri para sahabat r.a. Isteri Abu Bakar ra., isteri Umar, isteri Ali. 

Bagaimanakah pergaulan mereka, keberanian mereka, perjuangan mereka dengan Islam, pengorbanan mereka untuk agama, ketaatan mereka terhadap suami, kesibukan mereka dalam mendidik anak, kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya, dan sebagainya.

Juga perlu dikenalkan dengan putra-putri mereka; Bagaimanakah ketaatan dan kesungguhan mereka dalam agama, bagaimanakah cita-cita mereka, amalan mereka, pengorbanan mereka untuk agama, keimanan mereka, dan sebagainya.

Keluarga juga perlu diajarkan mengenai bagaimanakah kewajipan solat Fardu, solat sunnat, berpuasa, zakat, sedekah, infak harta, berbicara dengan baik. Juga bagaimanakah tidur, makan, bagaimana mereka berjalan, berpakaian, bergaul dengan jiran tetangga, bergaul dengan yang lebih tua, bergaul dengan ulama, bergaul dengan sesama mereka, dan sebagainya.

Keluarga juga perlu dikenalkan dengan cerita tentang kubur, mahsyar, shirat, mizan, hisab, syurga, dan neraka serta berbagai hal ikhwal akhirat.

Demikianlah kewajipan nafkah bagi setiap mukmin kepada keluarganya. Syaikh Abdurrahman An-Nahlawi menjelaskan; “Pada dasarnya rumah keluarga muslim adalah keluarga yang di dasarkan aktivitinya dalam pembentukan keluarga adalah yang sesuai dengan syariat Islam. 

Berdasarkan Alquran dan sunnah adalah penting dari pembentukan keluarga adalah hal-hal berikut ini :

1) Mendirikan syariat Allah dalam segala perkara terutama apabila berlakunya masaalah dalam rumah tangga. Bahkan untuk hubungan suami isteri, Allah membolehkan permintaan talaq dari seorang isteri kerana kuatir ketidak mampu si suami itu menegakkan syariat Allah di dalam keluarga. 

Allah s.w.t berfirman,“Jika kamu khawatir bahawa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tiada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan isteri untuk menebus dirinya.”

“Kemudian jika suami menjatuhan talaknya (talak ke tiga), maka wanita itu tidak halal lagi baginya sehingga dia berkahwin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami dan isteri) untuk berkahwin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.”

2) Mewujudkan ketenteraman didalam keluarga dan ketenangan jiwa bagi pasangan.

Allah s.w.t berfirman, “Dialah yang menciptakanmu dari diri yang satu dan darinya Dia menciptakan isterinya, agar ia merasa senang senang kepadanya.”

3) Mewujudkan sunnah Rasulullah saw didalam keluarga.

4) Memenuhi keperluan cinta dan kasih terhadap anak dan isteri.

Meninggalkan Anak dan Isteri untuk Perjuangan Agama

Maka; Apakah kita meninggalkan keluarga dalam waktu yang singkat untuk memberi bekal kepada diri dan keluarga dengan keimanan dan ketakwaan, disebut ini sebagai kezaliman? 

Manakah yang dikatakan zalim?; 
membiarkan keluarga tanpa didikan iman dan agama? atau meninggalkan keluarga untuk sementara waktu demi menyelamatkan keimanan diri dan keluarga?

Allah s.w.t telah memberi peringatan kepada kita bahawa sibuk dengan harta dan keluarga merupakan penyebab terjadinya kelalaian dalam mentaati Allah s.w.t. 

 Allah s.w.t berfirman,“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah ujian, dan di sisi Allah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah sesuai kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu.”

“katakanlah jika ayah-ayahmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, isteri-isterimu, ahli keluargamu, hartamu yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu takut berlaku kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjuang di jalannya, maka tunggulah sehingga Allah s.w.t datangkan keputusannya.”

Para ahli tafsir menyatakan bahawa tanda kemurnian iman seseorang itu adalah kecintaannya kepada Allah s.w.t, Rasulullah s.a.w., dan jihad di jalan Allah, lebih tinggi dibandingkan dengan kecintaannya terhadap yang lainnya, termasuk terhadap perkara diatas tadi.

Tanda kecintaan seseorang itu akan ada pengorbanan untuk yang dicintainya. Oleh sebab itu, tidak ada yang dapat menghalangi seseorang yang beriman ituberkorban untuk Allah, Rasulnya dan berjuang demi agamanya, termasuk kecintaannya terhadap keluarga.

Dari Abu Saad bin Fadhalah r.a, Suhail bin Amr berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. Bersabda, “Berdirinya seseorang dari kalian sesaat saja di jalan Allah adalah lebih baik baginya daripada seluruh amalnya sepanjang umurnya bersama-sama  keluarganya.”

Sebagai contoh adalah keteladanan Nabi s.a.w. beliau memiliki sembilan orang isteri, anak-anak dan cucu-cucu. Namun keluarga beliau tidak menghalang beliau dalam kesibukan menyebarkan agama Islam. Dan beliau sudah memahami apakah yang akan terjadi pada keluarganya ketika beliau sibuk mengajak umat kepada agama ?

Urwah ra. berkata, aku bertanya Aisyah r,a, “Wahai anak saudaraku! Demi Allah, satu kali kami melihat dalam satu bulan, kemudian dua kali dan tiga kali, dalam dua bulan tidak terlihat sekali pun api menyala di rumah keluarga Rasulullah s.a.w..” Aku berkata, “Wahai anak saudaraku! Kalau begitu dengan apa engkau bertahan hidup?” Dia menjawab, “Dengan dua benda hitam, yaitu kurma dan air.”

Aisyah ra. berkata, “Sejak Rasullah s.a.w berhijrah ke Madinah sehingga dia wafat, Nabi s.a.w. tidak pernah sekali pun ia makan sehingga kenyang dengan roti yang terbuat dari gandum selama tiga hari berturut-turut.” 

Aisyah ra. berkata lagi, “ Rasulullah s.a.w. tidak pernah kenyang sehingga beliau wafat, tidak pernah beliau merasa kenyang kecuali dengan kurma dan air.”

Aisyah ra. berkata, “Rasulullah saw. belum pernah merasa kenyang selama tiga hari berturut-turut. Padahal seandainya jika kami mahu makan dengan kenyang, kami juga boleh, tetapi Nabi s.a.w, selalu memberikan makanan tersebut kepada orang lain.”

Fatimah r.a. menceritakan bahawa pada suatu hari Rasulullah saw. mendatanginya, dan berkata “Kemana kedua cucuku, Hasan dan Husain?” Fatimah menjawab, “Sejak pagi di rumah kami ini tidak ada sesuatu pun yang dapat dijadikan makanan, maka Ali membawa mereka berdua, seraya berkata kepadaku, ‘Aku khawatir mereka akan menangis di hadapanmu, sedangkan engkau tidak mempunyai sesuatu pun (makanan).’ Ali ra. pergi membawa mereka kepada seorang Yahudi.” Mendengar hal itu Rasulullah saw. pun segera pergi menuju rumah orang Yahudi tersebut. Setibanya di sana, beliau Nabi saw. mendapatkan kedua cucunya sedang bermain-main di telaga sedang di hadapan mereka ada beberapa sisa buah kurma. Nabi saw. berkata kepada Ali ra., “Wahai Ali! Mengapa engkau tidak segera membawa pulang kedua cucuku itu sebelum panas lebih menyengat lagi?” Ali ra. menjawab, “Sejak pagi di rumah kami tidak ada sesuatu pun yang dapat di makan. Ya Rasulullah, Andai saja engkau duduk (menunggu) sebentar, aku akan mengumpulkan lagi sedikit kurma untuk Fatimah.” Maka Rasulullah saw. duduk menunggu Ali r.a. Tidak lama kemudian beberapa butir kurma telah di kumpulkan untuk Fatimah r.a, lalu Ali r.a memasukkan kurma tersebut ke dalam kain dan mengikatnya. Setelah itu dia pergi menemui Rasulullah saw. . Salah seorang puteranya digendong oleh Rasulullah saw. dan yang satu lagi di gendong oleh Ali ra. hingga mereka kembali ke rumahnya.”

Dari Ummu Sulaiman r.a., bahawa Nabi s.a.w. berkata kepadanya, “Bersabarlah engkau! Demi Allah! Sejak tujuh hari ini keluarga Rasulullah saw. tidak mempunyai sesuatu pun untuk di makan, dan sudah tiga hari api tidak di nyalakan di bawah dapur mereka. Demi Allah! Seandainya aku meminta kepada Allah agar bukit-bukit Tihamah dijadikan emas, pastilah Allah akan mengabulkannya.”

Dengan riwayat-riwayat di atas ini, apakah dapat dikatakan bahawa Rasulullah saw. telah sengaja menzalimi keluarganya, kerana sibuk dalam urusan dakwah sehingga menyebabkan keluarga beliau sendiri kelaparan hingga berbulan-bulan ? Na’udzubillah min dzalik!

Anak dan isteri berpisah sementara untuk kepentingan agama tidak hanya dilakukan oleh Rasulullah s.a.w., sebahagian isteri-isteri  para Nabi dan Rasul juga mengalaminya. Misalnya, Siti Hajar isteri kepada Ibrahim a.s. yang ditinggalkan sendirian bersama bayinya di tengah gurun padang pasir gersang tanpa ada bekalan makanan dan mimuman yang mencukupi, semata-mata demi membantu tugas dakwah dan perjuangan agama suaminya.

“(Ibrahim a.s berkata), ‘Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku di lembah yang tidak tumbuh akan tumbuhan di dekat rumahMu yang dihormati itu.”

Ibrahim a.s. tidak meninggalkan keluarganya untuk tiga hari, empat puluh hari atau empat bulan, tetapi beliau telah meninggalkan keluarganya bertahun-tahun!

Dan ternyata, setelah diuji beliau harus meninggalkan anak dan isterinya selama bertahun-tahun, demi menunaikan tugas dakwah dan menyeru manusia kepada agama, justru itu lahirlah dari keturunan Ibrahim as., nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Apakah kita akan katakan bahawa Ibrahim as. adalah lelaki yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya dan mensia-siakan keluarganya?

Bagitu juga isteri Nabi Musa as. yang ditinggalkan oleh Musa a.s. bersendirian di tengah hutan untuk berdakwah kepada Firaun.

Allah berfirman, “Ketika ia (Musa as.) melihat api, lalu ia berkatalah kepada keluarganya, “Tinggallah kamu (di sini), sesungguhnya aku melihat api. Semoga aku dapat membawa sedikit dengannya kepadamu atau aku akan mendapat petunjuk.”

Pada ayat selanjutnya Musa as. diperintah, “Pergilah kepada firaun sesungguhnya ia telah melampaui batas.”

Lalu apakah Nabi Musa a.s. juga di tuduh telah menzalimi keluarganya dan mensia-siakannya, kerana telah meninggalkan isterinya di tengah hutan belantara semata-mata kerana ia telah diperintahkan oleh Allah s.w.t  untuk berdakwah kepada Firaun ?

Selain para Anbiya, keluarga para sahabat r.a. juga telah berbuat demikian, sebagaimana banyak tertulis di dalam kitab-kitab, salah satu misalnya, adalah kisah hijrah Abu Bakkar r.a. ke Madinah.
Asma’ binti Abu Bakar ra. meriwayatkan, “Ketika Rasulullah saw. keluar untuk hijrah, Abu Bakar ra. juga ikut keluar berhijrah bersama beliau. Abu Bakar membawa seluruh hartanya sebanyak 5000 atau 6000 dirham. Dia pun pergi dengan membawa seluruhnya. Kemudian datanglah datuk kami; yaitu Abu Quhafah r.a. beliau adalah seorang yang buta. Ia berkata, “Demi Allah, Abu Bakar itu pasti telah menyusahkan kalian dengan harta dan dirinya.” Aku berkata, “Sama sekali tidak! Wahai datuk, sesungguhnya ia telah meninggalkan banyak harta.” Maka aku ambil kerikil-kerikil dan ku letakkan di tempat yang biasa ayahku menyimpan hartanya di lubang di rumah. Lalu kututup dengan kain, dan ku letakkan tangan datukku, dan berkata, “Hulurkan tanganmu ke sini, datuk. “Dia berkata, “Kalau begini tidak ada  masalah. Sesungguhnya dia telah meninggalkan ini untuk kalian. Dia sudah berbuat baik.”

Umar bin Khattab ra. berkata, Rasulullah s.a.w. menyuruh kami bersedekah. Ini bertepatan dengan harta yang ada padaku. Aku berkata, “Suatu hari nanti aku akan menang ke atasnya (Abu Bakar r.a).” Lalu aku datang dengan setengah hartaku, lalu Rasulullah saw. bertanya, “Sepertiga.” Lalu datang Abu Bakar ra. membawa seluruh harta yang ada padanya. Maka Rasulullah saw. bertanya, “Wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk ahli keluargamu?” Abu Bakar menjawab, “Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya.” Berkata Umar, “Aku memang tidak akan menang di atas Abu Bakar sedikit pun selamanya.”

Adakah Abu Bakar r.a. sebagai suami dan ayah telah berlaku zalim terhadap keluarganya?, kerana ia tidak meninggalkan apapun bagi keluarganya ketika berhijrah bersama Rasulullah s.a.w.? Bahkan ketika itu Rasulullah s.a.w. Tidak mengingkari pengorbanan Abu Bakar As-Shiddiq r.a. Yang mana telah menyerahkan seluruh hartanya kerana beliau mengetahui kebenaran niatnya.
Tindakan Abu Bakar r.a. Tidaklah menyalahi sepertimana  firman Allah Al-Baqarah, ayat; 219, kerana Allah s.w.t mengakui pengorbanan yang telah dilakukan oleh seseorang demi agama dan umat.

Terdapat juga kisah seperti mana sahabat Rasullah s.a.w Anas bin Malik ra. Ia memiliki anak yang banyak sehingga payah untuk di hitung kerana terlalu ramai. Ia pernah berkata, “Cucu-cucuku itu mempunyai hitungannya tersendiri. Tetapi aku sendiri telah menguburkan 125 orang anak dari keturunanku. Selain itu, yang masih hidup pun masih banyak sekali.” Walaupun demikian beliau banyak tanggung jawab terhadap keluarganya, terhadap isteri dan anak-anaknya, Anas bin Malik r.a terkenal salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi s.a.w dan beliau sering menyertai jihad fisabilillah.

Demikian juga, Zubair bin Awwam ra. yang mana pada waktu beliau syahid, ia telah meninggalkan sembilan orang anak laki-laki, sembilan anak perempuan, dan empat orang isteri. Bahkan ada sebahagian dari cucunya yang lebih tua daripada anak-anaknya sendiri.
Meskipun demikian, ia merupakan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ia juga mengikut serta dalam banyak peperangan. Sekalipun mempunyai banyak tanggungan keluarga, namun anak-anak dan isterinya itu tidak pernah menghalanginya dari kesibukan memperjuangkan agama Allah dan menyebarkan agama ini keseluruh alam.

Di dalam kisah lain, diriwayatkan Saad bin Khaitsamah r.a. menceritakan, “Aku tertinggal dari rombongan Rasulullah saw. Yang ke Tabuk. Aku pun kembali ke rumah. Di sana kudapati isteriku sedang menyiram rumah dengan air (agar menjadi sejuk), maka ku katakan kepada isteriku, “Sungguh tidak adil kalau aku masuk rumah dan beristirahat di tempat yang teduh, sedangkan pada saat ini Rasulullah s.a.w. Sedang berada di tempat yang sangat panas.” Maka segera ku siapkan barangku dan bekalku. Melihat hal itu, isteriku berteriak, “Abu Khaitsamah! Hendak ke mana engkau?” Ku jawab, “Menyusul Nabi s.a.w. Ke Tabuk.” Setelah itu aku keluar, dan di tengah perjalanan, aku bertemu Umar bin Wahab, lalu aku berkata kepadanya, “Sungguh kamu ini seorang pemberani. Aku ingin tahu di mana Nabi s.a.w. berada. Dan sungguh aku merasa berdosa. Kerana itu berjalanlah di belakangku agar dapat ku temui Nabi s.a.w.” Umar pun berjalan mengikuti dari belakang. Ketika aku mendekati pasukan itu, maka orang-orang melihatku dari jauh dan berkata, “Ada seseorang menunggang kuda ke arah kita!” Rasulullah s.a.w. berkata, apabila aku bertemu dengan Rasulullah s.a.w “Ya Rasulullah, celakalah aku!” Kemudian kuceritakan kisah perjalananku, maka Rasulullah saw. mendoakan kebaikan untukku.”

Abu Naufal bin Abi ‘Aqrab menceritakan, “Ketika Harits bin Hisyam akan berangkat dari Makkah menuju ke Syam, maka seluruh penduduk Makkah sangat merisaukan kepergiannya. Semua orang kecuali anak-anak yang masih menyusui mengantar kepergiannya ke luar kota Makkah. Ketika sampai di bukit Bath-ha atau dekat tempat itu, maka dia berhenti, dan orang-orang merasa bersedih, maka dia berkata, “Wahai kaumku! Demi Allah, sesungguhnya aku pergi bukan kerana lebih menyayangi diriku dari pada diri kalian, juga bukan kerana aku lebih memilih kota lain dari pada kota kalian. Tetapi aku pergi kerana memenuhi perintah agama untuk berjihad di jalan Allah, dan sehingga ketika ini telah banyak kaum Quraisy yang telah mendahului aku pergi padahal mereka bukanlah dari pemuka Quraisy atau pun dari keluarga yang berkedudukan tinggi. Keadaan kita sekarang ini, demi Allah! Sesungguhnya kita mengorbankan emas di jalan Allah sebanyak gunung-gunung di kota Makkah, nescaya kita tidak akan melebihi pahala satu hari mereka di jalan Allah. Demi Allah! Seandainya mereka mendahului kita di dunia, maka sekurang-kurangnya kita dapat menyamai mereka di akhirat. Sebaiknya orang yang beramal merasa takut kepada Allah dengan amalnya.” Setelah itu dia pun berangkat menuju ke Syam, dan dia juga membawa keluarganya untuk ikut serta dan ia (Harits bin Hisyam r.a) tetap tinggal di sana hingga mati syahid, 
sehingga Allah merahmatinya.”

Semua kisah di atas menunjukkan kepada bahawa para Nabi, Para Rasul dan para sahabat mereka telah meninggalkan keluarga mereka untuk sementara waktu demi kepentingan agama yang kita anuti ini( Islam). Namun penerapannya bagi kita perlu dilakukan dengan sebijak dan sehikmah mungkin, sehingga maksud untuk menyebarkan agama menjadi wujud dengan baik.

Melibatkan Keluarga Untuk Perjuangan Agama.

Katika ahli keluarga kita sudah memahami betapa pentingnya pengorbanan untuk agama, maka akan lebih mudah untuk melibatkan mereka dalam usaha agama. Abdullah bin Ja’far ra. berkata, “Ketika Rasulullah saw. berdakwah kepada salah seorang tokoh Quraisy setelah wafatnya Abu Talib, maka orang itu melemparkan tanah ke wajah Rasulullah s.a.w. Ketika beliau pulang ke rumah, salah seorang puteri beliau menyambutnya dan membersihkan wajah beliau sambil menangis. Kemudian beliau bersabda, “Wahai putriku! Janganlah kamu menangis, kerana Allah selalu melindungi ayahmu.”

Qatadah r.a. berkata, “Yang paling pertama hijrah kerana Allah bersama keluarganya adalah Utsman bin Affan r.a..” Rasulullah  saw. bersabda, “Allah akan bersama mereka berdua. “ Utsman adalah orang pertama yang berhijrah bersama keluarganya, setelah Nabi Luth as.

Dari Muhammad bin Hathib ra., Rasulullah saw. bersabda, “Di dalam mimpi, kulihat hamparan tanah yang ditumbuhi pohon-pohon kurma, kerana itu pergilah kalian ke tempat tersebut! Maka Hathib dan Ja’far pergi menggunakan jalan laut. Muhammad bin Hathib berkata, “Di atas perahu tersebut aku dilahirkan.”

Abu Umamah ra. meriwayatkan, bahawa seseorang bertanya, “Ya Rasulullah, Izinkan aku pergi melancong.” Beliau s.a.w menjawab, “melancong umatku adalah jihad di jalan Allah.”
Dan dakwah serta amar ma’ruf nahi mungkar dapat menjadi kifarah atas kelalaian dan kesalahannya terhadap keluarga.

Umar ra. bersabda, “Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Dosa yang ditimbulkan oleh seorang laki-laki dalam urusan isterinya dan anaknya adalah dengan amar maaruf nahi mungkar.”

Dari Hudzaifah ra., Rasulullah saw. bersabda, “Kesalahan dan kelalaian seorang laki-laki mengenai hukum-hukum atas keluarganya, hartanya, anak-anaknya,dan jirannya dapat dimaafkan dengan solat, sedekah, dan amar ma’ruf dan nahi mungkar.”

Jamaah Tabligh dan Keluarga Mereka

Sekarang mari kita melihat bagaimanakah keluarga Jamaah Tabligh, ketika mereka ditinggal untuk keluar pada jalan Allah s.w.t. Namun sebelum itu, ada dua perkara yang ingin saya ketengahkan, yaitu

1. Adalah suatu kezaliman seorang ketua keluarga yang meninggalkan kelurganya, demi untuk mencari wang ringgit. Yang tidak patut berlaku adalah seorang isteri yang sudah ada suami dan anak-anaknya, tetapi ia meninggalkan keluarganya selama berhari-hari. berbulan dan ada juga bertahun-tahun semata-mata untuk memenuhi keperluan kerjanya. Perhatikanlah keluarga mereka ini. Berapa banyakkah kecurangan berlaku, perzinaan berlaku, anak-anak berkeliaran di jalanan di sebabkan kepergian mereka ini?

Memang puluhan ribu ringgit mudah mengalir, tetapi apakah bandingannya; harta yang dapat dengan kerosakan yang ditimbulkan terhadap ahli keluarganya sendiri? Mengapa program dakwah ini yang sesuai syariat islam dipersoalkan?, sedangkan  Tenaga Kerja di Malaysia ini yang penuh dengan mudorat, ini pula tidak dipersoalkan?! Sedangkan keluarga Jamaah Tabligh yang tidak menyalahi syariat dan tidak melakukan perkara buruk bagi keluarganya, malah perkara ini dipersoalkan?

2. Tidak ramai orang-orang yang selalu bersama keluarganya, bahkan mereka selalu keluar untuk Mencari nafkah bagi anak dan isterinya, tetapi tidak khuruj empat puluh hari, empat bulan atau lebih lagi, namun bagaimanakah keluarga mereka? Dari rumah-rumah yang manakah telah muncul anak-anak yang menghisap dadah? Anak-anak yang bergaul bebas? Anak-anak yang melayan orang tua? Anak-anak yang selalu melepak dari malam sampai ke pagi? Hamil di luar nikah? Berapa banyakkah kes-kes yang ditimbulkan oleh keluarga yang selalu memikirkan duit dan kerja saja ini?

Sekarang bagaimana pula ahli keluarga Jamaah Tabligh yang di selalu tuduh ‘Tidak bertanggung jawab memberi nafkah kepada keluarganya itu?’ Apakah ada dari rumah-rumah Jamaah Tabligh, muncul kes-kes yang disebutkan diatas? Adakah perkara itu terjadi? Tidak ada! Tidak terjadi. Seandainya ada pun, ada dua sebab ;
    • Terjadi sebelum orang itu mengenal Jamaah Tabligh, atau sesudah ia tidak aktif lagi dalam Jamaah Tabligh.
    • Terjadi kerana ada unsur paksaan terhadap keluarganya, sehingga keluarganya memberontak dan sengaja melakukan berbagai kes keburukan, sebagai tanda protesnya.
Pada kenyataannya, dengan usaha khuruj yang Jamaah Tabligh lakukan, banyak perubahan yang terjadi di dalam keluarga mereka. Dari masa lalu keluarganya yang jauh dari agama, berubah secara perlahan-lahan menjadi keluarga yang taat kepada agama. Silahkan lihat di rumah-rumah mereka, apakah yang terjadi di dalamnya?

Di rumah-rumah jemaah Tabligh, secara rutin firman-firman Allah, hadis-hadis Nabi, dan kisah-kisah perjuangan para sahabat dibacakan setiap hari, nasihat-nasihat dan siraman rohani sentiasa disampaikan setiap hari, baik dari suami ke isteri, dari isteri ke suami, dari ibu bapa kepada anak-anaknya, dari tuan rumah kepada  para tetamu mereka, dan sebagainya. Bahkan amalan dakwah, seperti taklim, ibadah dan pembinaan akhlak, inilah cara kehidupan di kebanyakan rumah jemaah tabligh.

Hasilnya, berapa banyak dari anak-anak mereka yang telah menjadi para hafiz dan para hafizah Alquran? Berapa banyakkah dari anak-anak mereka yang menjadi para dai dan ustaz? tidak sedikit telah terjadi yang mana pada awalnya sebagai keluarga yang rosak dan jauh dari agama, namun setelah terjun  ke dalam jemaah tabligh, muncullah dari keluarga tersebut para hafizh Alquran, dan para ustaz yang memberi manfaat untuk umat.

Sebagaimana yang terjadi di Mewat, India. Sebagaimana yang di ceritakan di dalam Tazkirah Maulana Muhammad Yahya Al-Kandhalawi katanya; bahkan sebelum mereka mengenal usaha dakwah ini, Keislaman orang-orang mewat ini hanya tinggal nama sahaja. Kenyataannya tidak sedikit pun tanda-tanda keislaman yang ada dalam kehidupan mereka. Kehidupan mereka hanya dipenuhi dengan kejahilan dan kemaksiatan.

Namun apa yang terjadi ketika mewat telah dijadikan wilayah percontohan oleh Syeikh Ilyas dalam melalui usaha dakwah dan tabligh ini?

Sekarang, kehidupan beragama dapat disaksikan dalam semua aspek kehidupan mereka. Dengan muncul dari kalangan mereka hafiz dan hafizah serta alim ulama dari rumah-rumah mereka. Dapat dipastikan disetiap rumah mereka memiliki lebih hafiz-hafiz Al-quran 30 juzuk di dalam kepala mereka. Jadi dapat dibayangkan; berapa ratus kali dalam sehari Al-quran di khatamkan di mewat? Jika anda solat di Masjid mereka, satu atau dua shaff di belakang imam itu akan berderet para hafiz Al-quran. Padahal mereka ini adalah para petani, pedagang dan buruh kasar yang mempunyai ekonomi yang lemah. Namun semua itu tidak menghalangi mereka untuk berjuang di jalan Allah, sehingga Allah karuniakan kepada mereka keluarga yang benar-benar di berkati.

Hal ini tidak terjadi di Mewat saja. Banyak orang-orang lama dalam jemaah tabligh di berbagai negara dengan beragam status dan pekerjaan, mereka telah berjaya melahirkan keluarga yang soleh dan diberkati.

Tata Tertib Meninggalkan Anak Isteri Untuk Keluar Di Jalan Allah (Khuruj)

Sesungguhnya pergerakan jemaah tabligh di seluruh dunia, memiliki aturan yang mesti di selesaikan sebelum khuruj. Aturan ini di kenali  di kalangan Jamaah Tabligh, dengan istilah; ‘tafaqud’.

Tafaqud ini meliputi; amwal dan ahwal. Amwal adalah perkara yang berhubungan dengan masalah kewangan, yaitu kewangan untuknya selama perjalanan dia keluar khuruj itu dan juga kewangan untuk keluarga yang di tinggalkan. Semua itu akan dikaji dengan berapa lama yamg ia akan keluar dan tempat yang akan di tuju. Sedangkan Ahwal adalah berkenan dengan masalah keluarga, pekerjaan dan seumpamanya.

Seseorang itu akan dibenarkan khuruj 40 hari atau 4 bulan atau beberapa pun lamanya, jika dia telah melewati proses tafaqud tadi. Sehingga tidak ada tuduhan yang mengatakan bahawa jemaah tabligh itu meninggalkan keluarganya begitu saja, tanpa meninggalkan bekalan bagi keluarganya atau mensia-siakannya.

Selanjutnya, walaupun sudah di pastikan seseorang itu telah lulus tafaqud untuk khuruj, maka kawan-kawan dari jemaah Tabligh yang sedang khuruj secara bergilir-gilir akan mengambil tahu hal ehwal keluarga yang sedang ditinggalkannya tersebut. 

Sesuai dengan contoh hadis;
Dari Abu Said Al-Khudri r.a., bahawa Rasulullah s.a.w. menyampaikan pesan kepada Bani Lihyan yang memerintahkan satu orang dari setiap dua orang laki-laki harus keluar di jalan Allah. Kemudian ia berkata (kepada orang yang tinggal), “Kalian yang memperhatikan ahli keluarga dan harta orang-orang yang keluar di jalan Allah, akan mendapat separuh pahala orang-orang yang keluar di jalan Allah.”

Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani ra., sabda Nabi s.a.w, ‘Barangsiapa membantu orang-orang yang pergi haji atau yang keluar di jalan Allah atau memperhatikan keluarga mereka, atau memberi juadah berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, akan mendapat pahala yang sama sebagaimana yang diberikan kepada mereka, tanap mengurangi pahala mereka yang beramal.”

Dari Zaid bin  Tsabit ra., Nabi s.a.w. bersabda, “Barangsiapa yang membantu mempersiapkan perjalanan orang yang keluar di jalan Allah, nescaya ia akan mendapat pahala yang sama dengan orang yang keluar di jalan Allah. Dan barangsiapa memperhatikan keluarga orang yang keluar di jalan Allah dan menggunakan (hartanya) untuk mereka, nescaya ia pun mendapat pahala yang sama.”

Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda, “Barangsiapa melengkapi peralatan seorang yang berperang di jalan Allah, maka dia benar-benar telah berperang juga. Dan barangsiapa menggantinya di belakang untuk menjaga keluarganya dengan baik, maka dia benar-benar telah berperang juga.”

Dari Abu Buraidah ra., Rasulullah saw. bersabda, “Kemuliaan para wanita dari mereka yang keluar di jalan Allah atas mereka yang tidak keluar di jalan Allah, adalah seperti kemuliaan ibu-ibu mereka sendiri atas mereka. (Siapa yang) memperhatikan keluarga seperti itu tetapi melakukan khianat, nescaya akan di katakan kepadanya pada hari Kiamat; “Inilah orang yang ketika kamu tidak ada, ia mengkhianati keluargamu, maka kamu boleh mengambil bahagian dari amal-amal solehnya.” Rasulullah saw. bersabda, “Apa pendapat kalian dalam keadaan ini? (Apakah orang ini akan meninggalkan sebagian amalnya ketika itu? Padahal ketika itu orang mati-matian mencari satu amalan kebaikan).”

Dari Abu Umamah ra. Nabi s.a.w. bersabda, “Barangsiapa tidak berjihad atau tidak memberi perlengkapan kepada seorang mujahid atau tidak memperhatikan keluarga orang yang sedang keluar di jalan Allah, maka ia setidaknya akan ditimpa oleh Allah dengan suatu malapetaka.” Perawi hadis ini –Yazid bin Abdul Rabbih – menjelaskan bahwa hal ini menunjukkan kepada malapetaka sebelum hari Kiamat.

Dengan apa yang kita dengar dari hadis-hadis di atas serta tata tertib yang di terapkan oleh jemaah tabligh, yaitu adanya syarat seperti kewangan untuk keluarga yang ditinggalkan dan untuk dirinya yang khuruj, serta adanya anjuran memperhatikan keluarga-keluarga yang ditinggal oleh mereka yang sedang khuruj, maka insya Allah tidak akan dijumpai kes-kes keluarga yang terabai kerana khuruj fi sabilillah.

Walaupun demikian, keluarga-keluarga jamaah tabligh yang mengalaminya, biasanya tidak akan banyak mengeluh, kerana mereka menyakini bahawa mereka ditinggal dalam perkara untuk kebaikan, dan suami akan kembali dengan membawa banyak kebaikan. Kebanyakan keluhan hanya muncul dari para jiran tetangga atau keluarga lain yang belum memahami jemaah tabligh.


Sekian. Wallahu alam!

Selasa, 17 November 2015

Sifat Rasullah S.A.W Dan Raja-rajaKisra –merupakan gelaran untuk raja-raja Parsi- memiliki cara yang unik dan pelik ketika bertemu dengan rakyat bahkan juga dengan orang-orangnya sendiri. Ia membuat jarak, jarak yang mengatakan bahawa akulah penguasa dan selainku adalah orang biasa. Jarak yang menunjukkan aku ini adalah tuan sedangkan kalian adalah hamba atau orang bawahan saja. Bahkan Kisra menjadikan dirinya Tuhan.
Barisan pertama, orang-orang dekat dengan Kisra adalah para dukun dan ahli sihir kerajaan, juga para amir dan menteri-menterinya. Ketika mereka bertemu dengan si raja, mereka wajib berdiri dengan jarak paling kurang 5 meter dari Kisra Parsi itu. Kemudian barulah orang lain setelah mereka yang mana jaraknya tidak kurang dari 10 meter.
Orang-orang Parsi meletakkan ke dalam mulut mereka dengan kain putih ketika memasuki ruang istana si Kisra itu. Agar keagungan ruang istana tidak tercemar dengan nafas-nafas mereka.
Utusan allah Yang berhati mulia
Sementara itu di tengah-tengah Jazirah Arabia, terdapat seorang lelaki yang jauh menitik ketinggian kemuliaannya dibanding Raja Parsi ini, seseorang yang menyambut manusia dengan kerendahan hatinya. Dialah Rasulullah Muhammad S.A.W.
Rasulullah s.a.w apabila menemui masyarakat, beliau menyalami tangan-tangan mereka. Beliau tidak akan melepaskan jabatnya sehingga orang lain terlebih dahulu menguraikan tangan mereka. Hal itu beliau lakukan walaupun dengan seorang Arab badui. Beliau tidak pernah palingkan padangan wajahnya, hingga orang lain terlebih dahulu mengalihkan tatapan darinya. Beliau tidak menghulurkan kaki apabila duduk bersama para sahabat. Demikian kata Anas bin Malik, sebagaimana diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Majah.
Dari Anas bin Malik radhiallahu ‘anhu, ia berkata,
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنطلق به حيث شاءت.
“Ada seorang budak perempuan di Kota Madinah, ia menggapai tangan Rasullah s.a.w, lalu menarik tangan Rasullah s.a.w kemana saja yang ia inginkan.” (HR. al-Bukhari 5724).
Pelajaran bagi kita, jangan sampai anak sendiri saja meraih tangan kita kemudian menarik-nariknya ke arah yang ia inginkan, namun kita pula memarahinya.
Raja Dunia Hanya Di Dunia sahaja
Suatu hari, Umar al-Khattab menangis, hiba melihat keadaan nabi s.a.w. Umar r.a pergi menjumpai Rasullah s.a.w, ketika itu beliau baru bangun dari tidur dan masih lagi terlekat anyaman tikar di tubuhnya. Rasulullah s.a.w bertanya kepadanya, “Mengapa engkau menangis, wahai Umar?”
“Bagaimana saya tidak menangis, Kisra dan Kaisar duduk di atas singgah sana bertatakan emas,” sementara tikar ini telah menimbulkan bekas di tubuhmu wahai Rasulullah. Padahal engkau adalah kekasihnya,” kata Umar.
Rasulullah s.a.w kemudian menghibur Umar r.a, beliau bersabda: “Mereka adalah kaum yang kesenangannya telah disegerakan didunia, dan tak lama akan hilang, tidakkah engkau rela mereka memiliki dunia sementara kita memiliki akhirat…?”
Kemudian beliau melanjutkan lagi, “Kita adalah kaum yang menangguhkan kesenangan kita di dunia untuk hari akhirat. Seumpama hubunganku dengan dunia seperti orang berjalan di bawah terik panas mentari. Dia berlindung sekejap di bawah pohon, kemudian pergi meninggalkannya”.
Ramah Terhadap Anak Kecil
Di Madinah, ada seorang anak kecil yang di panggil dengan mana Abu Umair. Si Anak ini memiliki haiwan peliharan iaitu seekor burung. Ia suka bermain dengan burung peliharaannya itu. Satu hari, burung itu mati, dan Rasulullah s.a.w menyapa dan menghiburnya. Dari Anas bin Malik, ia berkata,
“Nabi s.a.w datang menemui Ummu Sulaim yang memiliki seorang putera yang diberi panggil Abu Umair. Rasulullah s.a.w suka bergurau dengannya. Suatu hari, beliau melihat Abu Umair bersedih. Lalu beliau s.a.w bertanya,
فقال: “مَا لِي أَرَى أَبَا عُمَيْرٍ حَزِينًا؟!” فقالوا: مات نُغْرُه
“Mengapa kulihat Abu Umair bersedih?” Orang-orang menjawab, “Nughrun (burung kecil seperti burung pipit yang lekuk matanya berwarna merah)nya yang biasa bermain dengannya mati.”
Kemudian beliau menyapanya untuk menghibur si anak kecil yang kehilangan haiwan peliharaannya ini,
أبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟
“Abu Umair, burung kecilmu sedang buat apa?” (HR. al-Bukhari 5850).
Tentu tidak terbayang di hati kita, Kaisar (raja-raja Romawi) dan Kisra akan melakukan benda yang serupa.
Mengerjakan Pekerjaan Rumah
عن عائشة أنها سُئلت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، قالت: “كَانَ يَخِيطُ ثَوْبَهُ، وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ، وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ”.
Dari Aisyah, ia pernah ditanya apa yang dilakukan Rasulullah s.a.w di rumah. Aisyah r.h menjawab, “Beliau menjahit pakaiannya sendiri, memperbaiki sandalnya, dan mengerjakan segala apa yang (layaknya) para suami lakukan di dalam rumah.” (HR. Ahmad 23756).
Bergaul Dengan Penduduk kampung
Sebagian orang terkadang berasa malu jika ada orang kampung yang selekeh, mungkin terlihat kuno, malu hendak berkawan dengan dengan mereka. Television- television kita selalu menyagikan tayangan bagaimana budak-budak bergaul, malu berkawan dengan yang terlihat kekampungan. Hal itu dilihat oleh budak-budak, sehingga mereka meniru perkara tersebut. Tentu sekali perkara ini berbahaya jika tidak dipantau oleh orang tua dengan pendidikan adab dan akhlak yang mulia. Ibu bapa perlu menunjukkan teladan dari Rasulullah s.a.w, beliau berkawan dan melayan mesra dengan orang ramai bahkan dengan arab badwi juga, tentu perkara ini akan menimbulkan kesan yang berbeza pada diri anak-anak.
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَ اسْمُهُ زَاهِرًا , وَكَانَ يُهْدِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , هَدِيَّةً مِنَ الْبَادِيَةِ ، فَيُجَهِّزُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” إِنَّ زَاهِرًا بَادِيَتُنَا وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ ” وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّهُ وَكَانَ رَجُلا دَمِيمًا , فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , يَوْمًا وَهُوَ يَبِيعُ مَتَاعَهُ وَاحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ لا يُبْصِرُهُ ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ أَرْسِلْنِي . فَالْتَفَتَ فَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ لا يَأْلُو مَا أَلْصَقَ ظَهْرَهُ بِصَدْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ عَرَفَهُ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , يَقُولُ : ” مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْعَبْدَ ” ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِذًا وَاللَّهِ تَجِدُنِي كَاسِدًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” لَكِنْ عِنْدَ اللَّهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ ” أَوْ قَالَ : ” أَنتَ عِنْدَ اللَّهِ غَالٍ ” .
Dari Anas bin Malik: ‘Bahawasanya ada seorang dari penduduk kampung (Arab badui) yang bernama Zahir, dia selalu menghadiahkan berbagai hadiah dari kampungnya untuk Nabi s.aw. Jika Nabi s.a.w hendak keluar, beliau menyiapkan bekalannya. Lalu bersabda: ‘Sesungguhnya Zahir merupakan kampung kami (maksudnya beliau s.a.w boleh belajar darinya sebagaimana orang arab Badui mengambil manafaat dari padang Sahara) dan kami adalah kotanya (yang membuka pintu Madinah lebar-lebar untuk kehadirannya, ini adalah salah satu bukti pergaulan yang baik).
Nabi s.a.w mencintainya, dia adalah seorang yang tidak tampan
namun baik hatinya. Suatu hari Nabi s.a.w mendatanginya sementara ia sedang menjual barangnya, lalu nabi s.a.w mendakapnya dari belakang, sementara itu dia tidak melihat Rasullah s.a.w. Dia berkata: ‘Siapa ini? Lepaskan aku!’ Kemudian ia beralih ke belakang dan ia tahu bahawa itu adalah Nabi s.a.w. Ketika dia tahu, dia tetap merapatkan belakangnya agar bersentuhan dengan dada Nabi s.a.w. Lalu Rasullah s.a.w pon bergurau, ‘Siapa yang mahu membeli hamba sahaya ini?’ Zahir menjawab, ‘Wahai Rasulullah, kalau begitu demi Allah, engkau akan mendapatiku (terjual) sangat murah.’ Nabi s.a.w bersabda, ‘Akan tetapi, di sisi Allah engkau tidaklah murah.’ atau ‘Di sisi Allah engkau sangat mahal.’ (HR. Ahmad 12669).
Lihatlah bagaimana beliau s.a.w bergurau dengan sahabat-sahabatnya. Persahabatnya tidak didasari besifat dengan fisikal, kebendaan, kekayaan, namun beliau mendasarkan persahabatan berdasarkan ketaatan.
Penutup
Kita semua tahu, Nabi s.a.w adalah manusia yang paling mulia yang pernah wujud dan buat selama-lamanya. Adapun para raja, pemimpin negara, orang-orang kaya, tidak satu pun yang melebihi kedudukan beliau s.a.w. Dan mereka tidak layak dibandingkan beliau s.a.w. Tetapi lihatlah, alangkah rendah hatinya dalam pergaulannya bersama teman-temannya. Dalam kehidupan hariannya.
Dan kita mohon perlindungan kepada Allah s.w.t, kita yang mana tidak memiliki apa-apa pangkat dan kedudukan, untuk berbuat sombong dan merendahkan orang lain.

Besar Mana Dunia Ini??Satu soalan hanya boleh dipahami dan di jawap dengan baik apabila kita tahu maksud soalan itu, begitu juga halnya dunia ini, seseorang itu boleh lulus ujiannya apabila paham maksud hidupnya di atas dunia ini.

Maulana Jamsid  berkata : seorang sahabat berdoa minta kesabaran maka Nabi SAW bersabda : Jangan minta kesabaran nanti Allah akan menambah lagi ujian buat kamu tetapi mintalah Afiat (kebaikan).

  • Yusuf as ketika ditanya oleh saudaranya kenapa kamu memperolehi  darjat yang tinggi disisi Allah SWT maka beliau katakan :Sesungguhnya orang yang bersabar dan taqwa lah yang membawa saya kederajat itu.

Seorang raja sakit kerana tidak boleh kencing dan datang kepada seorang tabib.
Tabib kata: Wahai Raja ! masaalah kencing kamu boleh sembuh jikalau engkau berikan setengah kerajaanmu kepadaku.
Raja berfikir adakah  nikmat menjadi seorang raja tetapi tidak boleh mengeluarkan air kencing?,maka bersetujulah sang raja itu!
Ketika mana air kencing keluar tetapi tidak mahu berhenti,maka raja itu pon pergi lagi ke tabib itu.
Tabib kata: Air kencing kamu boleh berhenti jikalau engkau berikan seluruh kerajaan kepadaku
Maka raja fikir apalah artinya kerajaan kalau air kencing tidak mahu berhenti.
Orang lama dalam usaha dakwah mengatakan itulah hakikat kerajaan dunia tak lebih dari air kencing sahaja.

Lihatlah seekor ikan yang berada di laut,begitu banyak makanan yang ada disediakan di dalam laut tetapi masih terkesan dengan umpan yang ada di mata kail.
Ahli dunia tidak boleh melihat Khazanah Allah yang luas yang boleh diturunkan dengan amal ibadah tetapi mereka lebih terkesan dengan satu jalan rezeki sahaja yakni melalui perniagaan,bekerja di pejabat dan lain-lain ( H,Sahb)

Kehidupan di Dunia ada hajatnya yang perlu di tunaikan begitu juga kehidupan di akhirat ada juga hajatnya yang perlu di tunaikan tetapi hajat di dunia sangat kecil dibandingkan hajat akhirat,Ibarat seorang memasukkan jarinya ke laut maka yang menitis dari jarinya itulah hajatnya dunia.

Sesungguhnya akal fikiran manusia tidak mampu menembus tentang masalah kubur, padang  Mahsyar dan titian sirot,akal fikiran manusia hanya boleh berfikir tentang masaalah keduniaan sahaja, itulah sebabnya Allah SWT menghantar para Nabi dan Rasul untuk menjelaskan kepada manusia. 

Seseorang itu yakin bahawa  kebahagian di dunia dengan kebendaan,wang ringgit dan untuk akhirat pula dengan mengerjakan amal ibadah maka akan binasalah di dunia dan di akhiratnya.

Orang kafir menganggap kehidupan ini hanya untuk dunia sahaja sehingga seluruh hidupnya dihabiskan untuk Dunia.

Masuk Syurga tak Perlu wang ringgit hanya sebarkan salam 25 kali sehari, amal ibadah dll. pun akan masuk syurga padahal untuk masuk neraka memerlukan wang ringgit lihat orang yang hendak melalukan sesuatu maksiat dia akan pergi ketempat maksiat itu menggunakan keretanya mengisi minyak kereta, membayar itu ini dan dll.

Orang yang tenggelam di dalam lautan maka orang itu akan selamat apabila berpegangan kepada yang boleh menyelamatkan dia,maka orang yang tenggelam Dunia akan dapat diselamatkan dengan berpegang kepada zat yang mampu selamatkannya  yaitu zat Allah, dengan cara mendatangkan kecintaannya mengamalkan sunah Nabi SAW yang besar yaitu Dakwah

Lihat didalam surah Ali Imron 31:
Dunia Adalah Najis, Sehinggakan di hati apabila ada Najis maka solat tak diterima jika hati Najis maka Iman tak diterima.

  • Seorang datang kepada Syeikh dan katakan: Ya syeikh ! telaga saya ada bau bangkai.
Syeikh kata: buanglah air itu seratus timba
Esoknya datang lagi dan katakan hal yang sama,maka syeikh sarankan buang air itu 200 timba,
maka datang lagi bertemu Syeikh, maka disarankan buang air itu 300 timba tetapi bau tak juga hilang.
Maka Syeikh itu bertanya: dalam telaga kamu ada apa?
Ada Bangkai anjing didalamnya.”Katanya.
Syeikh: Adakah bangkai itu sudah di buang?
Orang itu cakap: Belum!!
Syeikh:”Kalau begitu patutlah!! Walaupun kamu keringkan airnya tak akan hilang baunya sebelum bangkainya di buang, jadi Umat ini tak akan boleh diperbaiki dengan Apa cara sekalipun seandainya Najis dunia ini masih menjadi kecintaan di hati. 

Kenikmatan syurga dibandingkan dengan nikmat dunia seperti kulit bawang diletakkan di kawasan yang luas ,sedangkan syurga orang  Mukmin jika dibandingkan dengan syurga para Ambiya seperti kulit bawang dalam kawasan yang luas,dan Syurga para ambiya jika dibandingkan dengan syurga Rasulullah SAW seperti kulit bawang dilemparkan di kawasan yang luas.

Apakah amal kebaikan kita selama hidup di dunia ini menuju jalan ke syurga atau neraka? setiap manusia pasti dan pasti akan merasai di alam kubur.Orang yang bahagia maka harum syurganya akan diciumkan dari kuburnya,begitu juga busuknya tempat neraka diciumkan dari kuburnya .Tanda-tanda itu juga dapat dirasakan di Dunia lagi melalui amal perbuatan dia. (Maulana Nadzirurrohman)


Kisah para solihin:

Seorang Tabiin ditawan dibawa kehadapan Raja kafir dan ditanya: Mahukah kamu berpindah ke agama kami dan kami berikan semua hajat dunia kamu??
Beliau katakan: walaupun satu detik aku berpindah agama tak akan aku lakukan walaupun  kamu memberikan seluruh kerajaan kamu kepadaku.
(Maulana Nadziruurrohman)

HARTA DUNIA TAK BOLEH BERI MANFAAT
TANPA IZIN ALLAH SWT

Seorang Raja memiliki harta yang banyak,setiap malam sang raja akan pergi ke gudang hartanya itu dan tidak ada sesiapa pun yang tahu. Di kerajaan hanya dua orang saja yang punya hak  untuk memegang kunci gudang harta yaitu Raja dan Wazir.

Suatu malam Raja berada didalam gudang hartanya tetapi beliau terlupa kunci pintu yang ketebalan pintu gudang tersebut 7 lapis,Sedangkan wazir malam itu kebetulan melalui gudang harta itu. Wazir lihat gudang terbuka.Dia terkejut dan menyangka bahawa dia telah terlupa untuk mengunci gudang itu.Maka cepat cepat dia kunci dan pergi  dari situ.

Ketika Raja hendak keluar gudang,ia terkunci dari luar.Maka menjeritlah sang raja itu meminta tolong namun  tidak ada orang yang mendengarnya. Dan Esok paginya Istana menjadi kalam kabut kerana Raja tak ada di singgasana.Maka raja itu  di cari ke setiap penjuru kota namun tetap tidak menjumpainya, Akhirnya setelah beberapa hari mencari sang raja itu namun masih tidak menjumpainya maka anak Raja itu pun diangkat menggantikannya menjadi Raja yang baru.

Ketika anak raja itu pergi melihat gudang harta maka dilihatnya jasad ayahnya terbujur kaku dan kekeringan dan ditanganya ada surat tertulis : Aku memiliki khazanah harta yang banyak tetapi aku mati di sebab kelaparan.”

KISAH MUSA AS. DAN BANI ISRAIL

Yusuf a.s telah membawa Bani Israil ke Mesir dan beliau  membaginya kepada 12 kabilah, pada saat itu bani israil memjadi orang yang berkuasa di mesir, tetapi keturunan mereka mulai menyukai 2 perkara yang haram yaitu :
1. Harta yang haram  dan
2. wanita yang haram

Pada ketika itu Firaun (kaum Ka'an) adalah suku yang terhina di Mesir, tetapi Allah SWT mengunakan tangan Firaun (kaum ka'an)  untuk menghinakan Bani Israil. Ada satu ketika Firaun hendak ke Pasar maka tiba-tiba dia terlihat tukang sayur mati dan dikuburkan. Maka Firaun yang mempunya sifat berani dan bijak akhirnya meminta bayaran dari keluarga si mati itu dengan alasan tanah itu adalah miliknya.

Akhirnya dia memutuskan untuk menjadi penjaga tanah kubur di situ dan menambil bayaran dari setiap orang yang hentak menanam mayat disitu.

Suatu hari Wazir raja itu menemui ajal disebabkan sakit tua, dan Firaun minta bayaran untuk penguburannya. Hal ini dilaporkan raja. Raja memanggil Firaun dan akhirnya raja kagum dengan keberanian Firaun dan mengangkatnya jadi Wazir bagi mesir.

Kerana raja tidak memiliki anak apabila raja mesir meninggal dunia maka Firaun di lantik menjadi Raja dan beliau menyiksa kaum Bani Israil dan beliau jadikan bani israil sebagai hamba. Hal ini bukanlah kerana Allah s.w.t. ingin muliakan Firaun akan tetapi Allah s.w.t. hendak mengazab kaum Bani Israil akibat amal perbuatan buruk mereka itu.

Dan kami rasakan kepada mereka azab yang dekat (dunia) dan azab yang besar di akhirat)
(Surat Assajadah 21)

Firaun memiliki sebuah rancangan tetapi rancangan Allah s.w.t. yang berlaku. Allah swt memberi mimpi akan ada bayi yang lahir dari bani israil akan menumbangkan kekuasaan Fiaun. Maka Firaun menjadi gelisah dan takut maka akhirnya beliau mengambil keputusan untuk membunuh semua bayi yang lahir lelaki dari kalangan bani Israil.

Banyaknya bayi yang lahir dan dibunuh, perkara itu  menyebabkan ketakutan dikalangan kaum Firaun jika dibunuh semua bayi dari kalangan bani Israil maka tidak ada hamba sahaya di masa depan. Akhirnya keputusan diubah yaitu satu hari sahaja bayi yang lahir akan dibunuh dan hari berikutnya tidak dibunuh, agar tetap ada bayi lelaki Bani Israil sebagai hamba sahaya nantinya.

Harun as. lahir ketika mana hari yang tidak dibunuh oleh firaun sedangkan Musa a.s lahir pada hari yang harus dibunuh. Maka Allah s.w.t. memberi ilham kepada Ibu Musa as agar meletakkannya dalam peti dan Allah s.w.t. berjanji akan kembalikannya kepangkuannya. Lalu Musa dihanyutkan ke sungai yang arahnya ke Istana Firaun, tetapi Allah s.w.t  menyelimutinya dengan dengan selimut kasih sayang, sehingga apabila diambil oleh Asiah isteri Firaun maka timbullah rasa sayang yang bersangatan kepada Musa a.s.

Musa akhirnya dibawah pengawasan dan penjagaan  firaun dan Musa a.s tinggal di Istana, ibunya sendiri yang menyusui kereaa tidak ada seorang wanita pun yang sanggup susui Musa a.s padahal di janjikan bayaran yang mahal. Ketika Musa a.s  menangis Firaun akan sibuk carikan orang yang menyusui,dan Firaun akan keluarkan upah yang besar. Akhirnya Ibunya menyusui dan diberi gaji pula oleh Firaun. Bahkan Musa dibolehkan ikut pulang ke rumah ibunya.

Lihatlah !! Betapa lemahnya Firaun dan tidak dapat menentang kehendak Allah s.w.t!!
Setelah dewasa Musa a,s beliau menjadi seorang yang sangat kuat, ketika Musa a.s memisahkan dua orang yang berselisih antara kaumnya dan kaum Firaun maka dia telah pukul orang qibti dengan sekali pukulan maka orang qibti itu terus mati. Beliau adalah seorang Nabi yang diberikan kekuatan 40 kali manusia biasa.

Setelah itu beliau melarikan diri disebabkan takut kalau Firaun akan tangkapnya maka Musa a.s telah sampai ke Madyan tempat Nabi Ayyub as yang mana akhirnya Musa menikahi dengan putrinya dan berkhidmat kepada Nabi Ayub a.s selama 10 tahun. selepas sepuluh tahun Musa as ingin kembali ke Mesir bersama Isterinya. Ditengah-tengah perjalanan beliau terlihat akan satu sinaran  yang terang di atas bukit Thursina, dia menyangka api dan pergi untuk ambil sedikit api untuk membuatkan dirinya dan isterinya merasa hangat.

Apabila sampai di sinaran itu maka tiba-tiba terdengar satu suara : Akulah tuhanmu, bukalah sandalmu.!!Dan Aku pilih kamu dan dengarkan apa yang ku wahyukan!!
Ketika Musa ditanya dengan satu pertanyaan ,maka dijawab dengan 4 jawapan .Apa yang ada ditangan kananmu ?
Musa telah jawab : Ini adalah tongkatku,aku menggunakan untuk mengambil daun untuk kambing ku,dan bagiku banyak kegunaannya.

Musa telah menjawab dengan Ilmu manusia biasa yaitu fungsi tongkat umumnya untuk membantu seseorang itu berjalan atau untuk mengait sesuatu yg tinggi, tetapi tongkat itu belum lagi digunakan apa yang di perintahkan oleh Allah s.w.t ,Allah s.w.t  memerintahkan kepada Musa a.s. Lemparkan tongkat itu wahai Musa !! Maka di situ Ilmu Allah s.w.t telah nampak. Musa a.s yang tadinya yakin tongkat miliknya dan digunakan untuk mengait daun,serta dia tahu manfaat tongkat itu,kita telah dinampakkan satu ilmu yang lain yang sebelumnya tak tahu.

Setelah dilemparkan tongkat itu Musa tidak lagi tahu sama ada tongkat itu masih miliknya atau tidak,dan ternyata bukan lagi tongkat berupa tongkat tetapi berupa seekor ular yang besar,serta tidak tahu apakah  manafaatnya sekarang? bahkan tongkat itu menjadi mudorat baginya sekarang.

Allah s.w.t memerintahkan Musa a.s tangkap ular itu tetapi bukan di ekornya bahkan di mulutnya, Allah s.w.t ingin menunjukkan bahawa tongkat yang lemah itu bertukar menjadi Ular yang besar dan kuat, Ular yang besar dan kuat itu bertukar menjadi tongkat yang lemah, pelajaran disini bahawa kamu yang lemah akan Allah s.w.t jadikan kamu seorang yang gagah dan kuat sedangkan firaun yang gagah dan kuat akan dijadikan lemah.

Setelah itu maka Musa a.s  diperintahkan supaya berdakwah kepada firaun.Musa a.s merasa ragu kerana beliau teringat akan keluarganya yang ditinggal di kaki bukit hanya dengan berselimut dengan kulit.

Allah s.w.t memeritahkan supaya Musa a.s memukul seketul batu,dan didalam batu ada batu,pukul lagi didalamnya ada batu. Pukul lagi!!maka terlihatlah seekor binatang sejenis ulat sedang makan daun daun yang segar. Sambil bertasbih: Maha suci Allah yang melihat aku,mendengar kalamku,mengetahui tempat tinggalku ,memberi reziki kepadaku dan tidak melupakan aku.

Maka Allah s.w.t ingin mengajarkan Musa as. Bahawa seekor ulat didalam batu pon mendapat rezeki apalagi isteri kamu,bahkan isteri seorang rasul dan nabi .
Isteri Musa as telah bertemu oleh satu kafilah dan dibawa kembali ke madyan.

Musa a.s dan Harun a.s pergi ke Istana firaun, didepan Istana mereka di larang masuk oleh pengawal pintu, tetapi kekuatan Allah s.w.t tak boleh di halang.Musa a.s berkata : Aku datang bukan untuk meminta seperti yang lainnya tetapi aku datang untuk memberikan sesuatu kepada raja kamu . Pengawal itu pun memberi tahu kepada firaun dan akhirnya dengan izin Allah s.w.t  firaun pun bertemu dengan Musa a.s

Ketika Musa a.s dan Harun a.s. sudah berada di hadapan firaun maka barulah firaun itu tahu bahawa yang berada di depannya adalah Musa a.s maka dia katakan : Oh kamu Musa yang lari kerana membunuh.!

Tetapi Allah s.w.t telah menjadikan firuan tidak boleh melakukan apa-apa terhadap Musa a.s ketika itu: Benar saya Musa  tetapi kini saya datang sebagai utusan Allah s.w.t untuk mengajak kamu beriman dan membebaskan Bani Israil.” Jadi Musa a.s diutus oleh Allah untuk firaun yang kafir dan Bani Israil yang beragama Islam tetapi telah menjadi fasiq dan mereka juga Islam hanya pada nama sahaja.

Firaun pon berkata mana buktinya kamu Rasul.” Kata firaun. Akulah Tuhan yang paling tinggi, firaun merendahkan Musa as kerana apa yang ada padanya kerajaan yang tidak ada pada Musa as. firaun tidak faham akan nilai seorang nabi dan rasul yang akan membawanya kepada kebahagiaan yang hakiki dan menjadikan kerajaannya lebih hebat.

Musa pun mengeluarkan tongkatnya dan dia melemparkan tongkat itu dan ketika dilemparkan tongkat itu maka bertukarlah menjadi ular besar yang membuka mulutnya didepan firaun. firaun yang ketakutan trus dia melompat turun dari singgahsananya sambil meminta Musa menghentikan Ular tersebut.


Sejak melihat Ular Musa a.s itu maka firauan yang bisanya ke tandas 40 hari sekali menjadi 40 kali sehari dan terus diserang oleh penyakit jantung.
Itulah kekuatan dakwah jika sudah dibuat maka akan menjadikan orang Musyrik terkejut : 

 terasa berat bagi orang musyrik apa yang kamu dakwah kepada mereka ( Surat Assyura 13)

Setelah itu firaun katakan: tahulah saya sekarang bahawa selama sepuluh tahun kamu hilangkan diri rupanya kamu belajar sihir untuk ambil kekuasaanku.” Maka Firaun menceritakan kepada ahli sihirnya dan firaun menyuruh Musa a.s untuk berlawan dengan tukang sihir firaun yang berjumlah 70.000 orang. Firaun membayar biaya pertandingan dan sediakan jamuan, maka firaun metranformasikan tukang sihirnya dan dibuatkan pakaian yang sama dengan pakaian Musa as untuk menghina Musa a.s. Tetapi asbab pakaian yang sama itulah Masyech mengatakan tukang sihir firaun mendapat  hidayah”

Masing-masing tukang sihir firaun memegang tali dan tongkat yang mana semua itu akan bertukar menjadi ular. Mereka berkata siapakah yang lebih dulu melempar? Kamu atau kami?Musa katakan : Kamulah yang lebih dulu!!

Setelah tongkat dan tali tadi bertukar menjadi ular bayangkan sebanyak  140 000  ekor ular ada di padang yang luar biasa. Namun Musa as tidak terkesan sedikit pun kerana Musa a.s dan Harun a.s hanya melihat perintah Allah s.w.t sahaja.

Ketika Musa melemparkan tongkatnya maka muncullah seekor ular yang besar dan mulut ular itu terbuka sangat besar dan memakan semua ular yang ada di padang itu. Mereka ahli sihir dapat membezakan yang mana sihir dan mana Mukjizat, setelah melihat mereka melihat kejadian itu mereka pun merasa takjub dan bersujud untuk beriman kepada Tuhan Musa a.s dan Harun a.s.

Alangkah marahnya firaun kerana telah mengeluarkan biaya yang besar tetapi ahli sihirnya pula memihak kepada Musa as. maka firaun membuat keputusan untuk menyiksa ahli sihirnya dengan memotong tangan dan kaki mereka. Namun ahli sihirnya tidak goyah mereka semua rela mati dalam pertahankan iman.

Ketika penyihir bersyahadah maka Asiah isteri firaun mendengar dan akhirnya ikut beriman dan alangkah hebatnya Iman Asiah ini kerana ia melihat bagaimana 70.000 penyihir itu telah dipotong tetapi ia tetap zahirkan imannya sehingga firaun menjadi sangat murka, firaun telah membelah dada Asiah. Itulah sebabnya nanti di Syurga asiah akan menjadi isteri Rasullah s.a.w.

Firaun tidak ada daya upaya untuk membunuh Musa.as walaupun memiliki kerajaan dan tentera yang gagah perkasa,akhirnya Musa a.s hidup di kalangan Bani Israil dan mengajarkan kembali mereka dengan agama mereka dan perintahkan mereka supaya mendirikan solah,jika mereka ada masalah dengan orang-orang firaun  misalnya kedai mereka di rampas, mereka diajarkan jangan lari kepada mahkamah firaun tetapi diperintahkan solah dan berdoa kepada Allah s.w.t .

Selama 40 tahun banyak sekali azab yang Allah s.w.t  turunkan kepada firaun. taufan, katak yang ada dimana manapon dirumahnya di biliknya dan ditempat makan firaun dan rakyatnya,kutu,belalang,dan darah sehingga firaun tidak boleh makan kerana setiap benda yang disentuhnya akan bertukar menjadi darah dan dia makan dari bekas air minum dari mulut bani israil. Setiap kali musibah datang maka firaun selalu minta pada Musa untuk dihilangkan dan berjanji akan beriman,namun setelah hilang ia pun ingkar lagi dan mengatakan : Aku selamanya tak akan beriman dan aku lah penipu para nabi nabi.”

Masyech kita katakan : Mana yang lebih jahat firaun dengan Abu Jahal dalam menentang Nabi Nabi?

Firaun pernah menyatakan dirinya untuk beriman walaupun dengan niat menipu tetapi ada juga dia mengatakan ingin beriman,sedangkan Abu Jahal ,tidak ada kalam sedikit pun dari mulutnya untuk beriman bahkan dia ada mengatakan jikalau” Muhammad itu betul sekali pun maka biarlah aku yang binasa.”
Jadi Abu Jahal jauh lebih kufur dari firaun dalam menentang para  nabi dan rasul.

Setelah sampai pada satu masa yang sudah dikehendaki oleh Allah s.w.t maka Allah memerintahkan Musa a.s untuk membawa Kaumnya keluar dari Mesir. Pada waktu subuh mereka telah keluar dengan berjumlah 600.000 orang namun tersesat jalan menuju laut. Firaun marah dan menyiapkan tentaranya untuk mengejar Musa a.s dan dia siapkan 1600.000 tentara. Bayangkan!!adakah tentara sebesar itu umtuk keluar berperang?.

Kaum Musa a.s melihat maut dihadapan dengan laut yang luas dan dibelakang pula ada tentara firaun mereka katakan: kita akan di tangkap/binasa maka Musa katakan: sekali kali tidak, Tuhanku akan bersamaku dan akan tolong aku.

Kenapa Musa a.s tidak mengatakan seperti Rasulullah s.a.w  katakan di Gua bersama Abu Bakar Thur ketika dikejar oleh musyikin mekah bahawa Allah s.w.t  bersama kita bukan bersama saya ?? ini semua kerana kerja dakwah hanya dibuat oleh Musa a.s seorang diri dan bani israil tidak melakukan usaha dakwah,sedangkan Rasullah s.w.t dan Ummatnya sama-sama melakukan usaha dakwah .

Allah s.w.t memerintahkan kepada Musa a.s supaya memukul tongkatnya ke Laut, perkara ini tidak masuk akal sama sekali pada masa yang genting itu dan akan tetapi perintah Allah s.w.t bukan perkara yang main-main, kenapa Allah s.w.t tidak perintahkan Musa a.s supaya pukulkan saja tongkatnya itu ke kepala firaun bukankah ini lebih logik?.Inilah bukti kudtratullah !
sesuatu perkara boleh terjadi apabila perkara itu sesuai dengan asbab tetapi kadang-kadang bertentangan asbab.

Laut merah itu pon terbelah menjadi 12 jalan dan laut menjadi seperti dinding seolah-olah dalam cermin yang terbelah-belah. Kaum Musa a.s katakan wahai Musa kami ingin lihat saudara kami yang lain di jalan mereka perlihatkanlah !! Maka Musa berdoa kepada Alloh sehingga tembok yang berada dari air membentuk jendela seperti kaca dan mereka dapat saling melihat.


Firaun melihat kaum Musa boleh menyeberangi laut diapun berkata: Mereka yang hina saja boleh melalui jalan di laut apalagi kita yang mulia !!

BERSAMBUNG.....

Isnin, 26 Oktober 2015

Syahidnya Husein R.A Di Padang Karbala


Artikal ini adalah terjemahkan dari tulisan dan dari sebahagian ceramah Syeikh Utsman al-Khomis, seorang ulama yang terkenal sebagai pakar dalam pembahasan Kesesatan Syiah-.
Pembahasan tentang terbunuhnya cucu Rasulullalllah, asy-syahid Husein bin Ali‘alaihissalam telah banyak ditulis, namun beberapa orang saudara meminta saya agar menulis sebuah kisah sahih yang benar-benar  dari sumber dari para ahli sejarah. Maka saya pun menulis ringkasan kisah tersebut sebagai berikut –sebelumnya Syeikh telah menulis secara terperinci tentang kisah syahidnya Husein R.A di buku beliau Huqbah min at-Tarikh-.
Pada tahun 60 H, ketika Muawiyah bin Abu Sufyan wafat, penduduk Iraq mendengar berita bahawa Husein bin Ali belum lagi berbaiah kepada Yazid bin Muawiyah, maka orang-orang Iraq menhantarkan utusan kepada Husein yang menyatakan baiah mereka secara bertulis kepadanya (Husien R.A). Penduduk Iraq tidak mahu Yazid bin Muawiyah yang menjadi khalifah, bahkan mereka menolak Muawiyah, Utsman, Umar, dan Abu Bakar menjadi khalifah, yang mereka inginkan adalah Ali dan anak keturunannya menjadi pemimpin umat Islam. Melalui utusan tersebut telah sampai 500 pucuk surat atau lebih yang menyatakan mereka akan berbaiah kepada Husein untuk jadikannya sebagai khalifah.
Setelah surat itu sampai di Mekah, Husein tidak terburu-buru membenarkan isi surat itu. Ia mengirimkan sepupunya, Muslim bin Aqil, untuk menyiasat akan kebenaran tentang baiah itu. Sesampainya Muslim bin Aqil di Kufah, ia menyaksikan ramai orang yang sangat inginkan Husein R.A menjadi khalifah. Lalu mereka berbaiah kepada Husein R.A melalui perantaraan Muslim bin Aqil. Baiah itu terjadi di kediaman Hani’ bin Urwah.
Kisah itu akhirnya telah sampai ke telinga Yazid bin Muawiyah di ibu kota kekhalifahan iaitu di Syam, maka Yazid bin Muawiyah menghantar Ubaidullah bin Ziyad menuju ke Kufah untuk melarang Husein masuk ke Iraq supaya tidak berlaku pemberontakan penduduk Kufah terhadap Yazid bin Muawiyah merupakan Amirul Mukminin yang meneraju tampuk pemerintahan Khalifah ketika itu.Masaalah itu telah menjadi panas ketika Ubaidullah bin Ziyad tiba di Kufah. Ia terus menyiasat sehingga akhirnya ia mengetahui bahawa kediaman Hani’ bin Urwah adalah sebagai tempat berlangsungnya baiah terhadap Husien R.A dan di situ juga Muslim bin Aqil tinggal.
Ubaidullah bin Ziyad menemui Hani’ bin Urwah dan menanyakannya tentang baiah terhadap Husein R.A di Kufah. Ubaidullah bin Ziyad ingin mendengar sendiri penjelasan langsung dari Hani’ bin Urwah walaupun sebenarnya ia sudah tahu segalanya . Dengan berani dan penuh tanggung jawab terhadap keluarga Nabi (Muslim bin Aqil adalah anak saudara Nabi), Hani’ bin Urwah mengatakan, “Demi Allah, sekiranya (Muslim bin Aqil) bersembunyi di kedua telapak kakiku ini, aku tidak akan memberitahukannya kepadamu!” Ubaidullah lantas memukulnya dan memerintahkan agar ia ditahan.
Apabila  Muslim bin Aqil mendengar kabar bahawa Ubaidullah memenjarakan Hani’ bin Urwah, Maka Muslim bin Aqil bersama 4000 orang yang membaiah kepada Husien R.A mengepung istana Ubaidullah bin Ziyad. Pengepungan itu terjadi di siang hari.
Ubaidullah bin Ziayd memberi respon terhadap ancaman Muslim bin Aqil dengan mengatakan akan mendatangkan sejumlah pasukan dari Syam. Ternyata gertakan Ubaidullah menjadikan Syiah (Syiah - pembela) Husein ini ketakutan . Mereka pun mengkianati Muslim bin Aqil dan melarikan diri meninggalkan Muslim bin Aqil yang tinggal hanya 30 orang saja, belum pun sempat matahari terbenam yang tinggal hanya Muslim bin Aqil seorang diri.
Muslim pun ditangkap dan Ubaidullah memerintahkan agar ia dibunuh. Sebelum hukuman di jalankan, Muslim meminta izin untuk mengirim surat kepada Husein, keinginan terakhirnya itu diterima oleh Ubaidullah bin Ziyad. Isi surat Muslim kepada Husein adalah: “Pergilah, pulanglah kepada keluargamu! Jangan engkau tertipu oleh penduduk Kufah. Sesungguhnya penduduk Kufah telah berkhianat kepadamu dan juga kepadaku. Orang-orang pendusta itu tidak memiliki pandangan (untuk mempertimbangkan masalah)”. Muslim bin Aqil pun dibunuh, Ketika itu adalah hari Arafah.
Husein berangkat dari Mekah menuju Kufah di hari tarwiyah. Banyak para sahabat Nabi menasihatinya agar tidak pergi ke Kufah. Di antara yang menasihatinya adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abu Said al-Khudri, Abdullah bin Amr, saudara tiri Husein, Muhammad al-Hanafiyah dll.
Abu Said al-Khudri R.A mengatakan, “Sesungguhnya aku adalah seorang penasihat untukmu, dan aku sangat menyayangimu. Telah sampai berita bahawa orang-orang yang mengaku sebagai Syiahmu (pembelamu) di Kufah menulis surat kepadamu. Mereka mengajakmu untuk bergabung bersama mereka, janganlah engkau pergi bergabung bersama mereka kerana aku mendengar ayahmu –Ali bin Abi Thalib- mengatakan tentang penduduk Kufah, ‘Demi Allah, aku bosan dan benci kepada mereka, demikian juga mereka bosan dan benci kepadaku. Mereka tidak memiliki sikap memenuhi janji sedikit pun. Niat dan kesungguhan mereka tidak ada dalam suatu permasalahan (mudah berubah pen.). Mereka juga bukan orang-orang yang sabar ketika menghadapi pedang.
Abdullah bin Umar radhiallahu ‘anhu mengatakan, “Aku hendak menyampaikan kepadamu beberapa kalimat. Sesungguhnya Jibril datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Kemudian memberikan dua pilihan kepada beliau antara dunia dan akhirat, maka beliau memilih akhirat dan tidak mengiginkan dunia. Engkau adalah darah dagingnya, demi Allah tidaklah Allah memberikan atau menghindarkan kalian (ahlul bait) dari suatu hal, kecuali hal itu adalah yang terbaik untuk kalian”. Husein R.A enggan membatalkan perjalanannya itu. Abdullah bin Umar pun menangis, lalu mengatakan, “Aku mendoakan engkau kepada Allah selamat dari pembunuhan”.
Setelah meneruskan perjalanannya itu, datanglah kabar kepada Husein tentang terbunuhnya Muslim bin Aqil. Husein tersedar bahawa keputusannya ke Iraq adalah keputusan yang keliru, dan ia hendak pulang menuju ke Mekah atau Madinah, namun anak-anak Muslim mengatakan, “Janganlah engkau pulang lagi, sehingga kita menuntut hak keatas terbunuhnya ayah kami (Muslim bin Aqil)”. Kerana menghormati Muslim dan bersimpati terhadap anak-anaknya (Muslim bin Aqil), Husein akhirnya tetap meneruskan perjalanannya menuju ke Kufah dengan tujuan menuntut hak bagi pembunuh Muslim.
Pada masa yang sama Ubaidullah bin Ziyad telah mengutus al-Hurru bin Yazid at-Tamimi dengan membawa 1000 pasukan untuk menghalang Husein agar tidak memasuki Kufah. Bertemulah al-Hurru dengan Husein di Qadisiyah, ia mencuba menghalangi Husein agar tidak masuk ke Kufah. Husein mengatakan, “Celakalah ibumu dan menjauhilah dariku”. Al-Hurru menjawab, “Demi Allah, jikalau yang mengatakan itu adalah orang selainmu akan aku balas dengan menghinanya dan menghina ibunya, tapi apa yang akan aku katakan kepadamu, ibumu adalah wanita yang paling mulia, radhiallahu ‘anha”.
Ketika Husein memasuki daerah Karbala, tibalah 4000 pasukan lainnya yang dikirim oleh Ubaidullah bin Ziyad dengan pimpinan pasukan Umar bin Saad. Husein mengatakan, “Apa nama tempat ini?” Orang-orang menjawab, “Ini adalah daerah Karbala.” Kemudian Husein menganggap, “Karbun (musibah) dan balaa’(bencana).”
Melihat pasukan dalam jumlah yang sangat besar, Husein radhiallahu ‘anhu menyedari tidak ada peluang baginya. Lalu ia mengatakan kepada Umar bin Saad, “Aku ada dua alternatif pilihan, (1) kalian mengawal (menjamin keamananku) pulang atau (2) kalian biarkan aku pergi menghadap Yazid di Syam.
Engkau pergi menghadap Yazid, tapi sebelumnya aku akan menghadap Ubaidullah bin Ziyad terlebih dahulu kata Umar bin Saad. Ternyata Ubaidullah menolak jika Husein pergi menghadap Yazid, ia menginginkan agar Husein ditawan di bawa menghadapnya. Mendengar hal itu Husein menolak untuk menjadi tawanan.
Terjadilah peperangan yang sangat tidak seimbang antara 73 orang di pihak Husein berhadapan dengan 5000 pasukan Ubaidullah. Kemudian 30 orang pasukan Ubaidullah dipimpin oleh al-Hurru bin Yazid at-Tamimi Menyebelahi dan bergabung dengan Husein R.A. Peperangan yang tidak imbang itu telah menewaskan semua yang berada di pihak Husein, sehingga tinggallah Husein seorang diri. Orang-orang Kufah merasa takut dan segan untuk membunuhnya, masih tinggal rasa hormat mereka kepada darah keluarga Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Namun ada seorang laki-laki yang bernama Amr bin Dzi al-Jausyan –semoga Allah menghinakannya- melepaskan panah lalu mengenai Husein R.A, Husein R.A pun terjatuh lalu tentera-tentera yang berada disitu terus menyerangnya, Husein R.A. akhirnya syahid, semoga Allah meredhoinya. Ada yang mengatakan Amr bin Dzi al-Jausyan-lah yang memenggal kepala Husein sedangkan dalam riwayat lain, orang yang memenggal kepala Husein adalah Sinan bin Anas, Wallahu Allahu a’lam. Yang perlu pembaca ketahui Akhirnya Ubaidullah bin Ziyad, Amr bin Dzi al-Jausyan, dan Sinan bin Anas adalah pembela Ali (Syiah nya Ali) di Perang Shiffin.
Ini adalah sebuah kisah pilu yang sangat menyedihkan, celaka dan terhinalah orang-orang yang turut serta dalam pembunuhan Husein dan ahlul bait yang bersamanya. Bagi mereka kemurkaan dari Allah. Semoga Allah merahmati dan meredhoi Husein dan orang-orang yang tewas bersamanya. Di antara ahlul bait yang terbunuh bersama Husein R.A adalah:
 #Anak-anak Ali bin Abi Thalib: Abu Bakar, Muhammad, Utsman, Ja’far, dan Abbas.
 #Anak-anak Husein bin Ali: Ali al-Akbar dan Abdullah.
#Anak-anak Hasan bin Ali: Abu Bakar, Abdullah, Qosim.
#Anak-anak Aqil bin Abi Thalib: Ja’far, Abdullah, Abdurrahman, dan Abdullah bin Muslim    bin Aqil.
#Anak-anak dari Abdullah bin Ja’far bin Abi Thalib: ‘Aun dan Muhammad.
Dari Ummu Salamah bahawasanya Jibril telah datang kepada Nabi S.A.W“…Jibril mengatakan, “Apakah engkau mencintai Husein wahai Muhammad?” Nabi menjawab, “Ya” Jibril melanjutkan, “Sesungguhnya umatmu akan membunuhnya. Kalau engkau mahu, akan aku tunjukkan tempat dimana ia akan terbunuh.” Kemudian Nabi diperlihatkan tempat tersebut, sebuah tempat yang dinamakan Karbala. (HR. Ahmad dalam Fadhailu ash-Shahabah, ia mengatakan hadis ini hasan).
Adakah salah Husein R.A Pergi ke Iraq?
Tidak ada kemaslahatan dalam hal dunia mahupun akhirat daripada perjalanan Husein R.A  keluar menuju Iraq. Oleh kerana itu, banyak para sahabat Nabi yang berusaha mencegahnya dan melarangnya berangkat ke Iraq. Husein R.A pun menyedari hal itu dan ia berkeinginan hendak pulang, namun anak-anak Muslim bin Aqil memintanya untuk mencari pengadilan terhadap ayah mereka yang terbunuh. Husein R.A dengan penuh tanggung jawab tidak lari dari permasalahan ini. Dari peristiwa ini kita nampak akan kezaliman dan kesombongan orang-orang Kufah-Syiah (Syiah- Pembela Ali) terhadap ahlul bait Nabi‘alaihumu ash-shalatu wa salam.
Sekiranya Husein ‘alaihissalam menerima nasihat para sahabat tentu tidak terjadi peristiwa ini, akan tetapi Allah telah menetapkan takdirnya. Terbunuhnya Husein R.A ini tentu saja tidak sebesar peristiwa terbunuhnya para Nabi, seumpama dipenggalnya kepala Nabi Yahya oleh seorang raja, kerana calon istri raja tersebut meminta kepala Nabi Yahya bin Zakariya sebagai mahar pernikahan. Demikian juga dibunuhnya Nabi Zakariya oleh Bani Israil, dan nabi-nabi yang lainnya. Demikian juga dengan terbunuhnya Umar dan Utsman. Semua kejadian itu lebih besar dibanding dengan peristiwa dibunuhnya Husein ‘alaihissalam.
 Bagaimana Sikap Kita Terhadap Peristiwa Karbala?
Tidak diperbolehkan bagi umat Islam, apabila disebutkan tentang kematian Husein, maka ia meratap dengan memukul-mukul pipi atau mengoyak-ngoyakkan pakaian, atau bentuk ratapan yang semisalnya. Nabi S.A.W bersabda, “Bukan termasuk golongan kami, orang-orang yang menampar-nampar pipi dan merobek bajunya.” (HR. Bukhari).
Seorang muslim yang baik, apabila mendengar musibah ini hendaknya ia mengatakan sebuah kalimat yang Allah tuntunkan dalam firman-Nya,
الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ
“Orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengtakan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada nya lah kami akan kembali.” (QS. Al-Baqarah: 155)
Tidak pernah diriwayatkan bahawa Ali bin Husein atau putranya Muhammad, atau Ja’far ash-Shadiq atau Musa bin Ja’far radhiallahu ‘anhum, para imam dari kalangan ahlul bait mahupun selain mereka pernah memukul-mukul pipi mereka, atau merobek-robek pakaian atau berteriak-teriak, dalam rangka meratapi kematian Husein. 
Tidak seperti orang-orang yang mengaku Syiah (pembela) Husein, Syiahnya ahlul bait Nabi pada hari ini, mereka merosakkan anggota tubuh, memukul kepala dan tubuh dengan pedang dan rantai, mereka katakan kami bangga mengalirkan darah demi Husein. Demi Allah, sekiranya mereka berada pada hari dimana Husein terbunuh mereka akan turut serta dalam kelompok pembunuh Husein kerana mereka adalah orang-orang yang selalu melakukan pengkianatan.
Posisi Yazid Dalam Peristiwa Ini
Dalm permasalahan ini, Yazid sama sekali tidak campur tangan. Aku mengatakan hal ini bukan untuk membela Yazid tetapi hanya untuk menceritakankan perkara yang sebenarnya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, “Yazid bin Muawiyah tidak memerintahkan untuk membunuh Husein. Jumhur ahli sejarah mengatakan. Yazid hanya memerintahkan Ubaidullah bin Ziyad agar melarang Husein R.A untuk memasuki wilayah Iraq. Ketika Yazid mendengar Husein R.A terbunuh, Yazid berasa sangat terkejut dan beliau menangis kerana terlalu sedih. Setelah itu Yazid sangat memuliakan keluarga Husein dan menjaga anggota keluarga yang masih tinggal dengan bersungguh-sungguh sehingga sampai ke daerah mereka. Adapun riwayat yang mengatakan bahawa Yazid merendahkan wanita-wanita ahlul bait lalu membawa mereka ke Syam, ini adalah riwayat yang batil. Bani Umayyah (keluarga Yazid) sangat memuliakan Bani Hasyim (keluarga Rasulullah).
Sebelum itu Yazid telah mengirim surat kepada Husein ketika di Mekah, malang sekali ketika surat itu tiba Husein R.A telah berangkat menuju Iraq. Surat itu berisikan syair dari Yazid untuk melunakkan hati Husein agar tidak berangkat ke Iraq dan Yazid juga menyatakan keluarganya rapat dengan keluarga Husein R.A. Penjaga Yazid, Ummu Habibah adalah isteri Rasulullah, datuk Yazid dan Husein adalah saudara kembar.
Kepala Husein
Tidak ada riwayat yang sahih yang menyatakan bahawa kepala Husein dihantar kepada Yazid di Syam. Husein syahid di Karbala dan kepalanya dihantarkan kepada Ubaidullah bin Ziyad. Tidak diketahui dimana makamnya dan makam kepalanya.
Wallahu Ta’ala a’la wa a’lam, wa shallallahu ‘ala nabiyyina muhammad wa ‘ala aalihi wa shohbihi ajma’in.
Sumber: almanhaj.net
Diterjemahkan dengan beberapa tambahkan oleh Nurfitri Hadi
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Sociable