Pengambilan Pelajar Baru

Pengambilan Pelajar Baru

Asrama Lelaki

Asrama Lelaki

Banguan B (kelas)

Banguan B (kelas)

Bangunan Kelas Dan Asrama Pelajar Hafizah

Bangunan Kelas Dan Asrama Pelajar Hafizah

Bangunan Alimah Dan Hafizah (Wanita)

Bangunan Alimah Dan Hafizah (Wanita)

Ahad, 22 November 2015

Jemaah Tabligh Zalim Tinggalkan Anak IsteriMereka Berkata, “Jemaah tabligh ini telah zalim meninggalkan anak isteri tanpa tanggung jawab dan tidak memenuhi nafkah keluarga.”

Kewajipan Nafkah

Memberi nafkah kepada anak dan isteri, sebenarnya sudah menjadi naluri manusia yang berkeluarga, yaitu rasa tanggung jawab seorang itu merupakan ketua keluarga terhadap keluarganya. 
Sesiapa pun yang berakal sihat, pasti ia akan berusaha memberi nafkah kepada anak dan isterinya. Walaupun dia itu seorang komunis, atheis, kafir, musyrik, penjahat, pembunuh, pencuri dan lain-lain.  
Mereka berbuat kejahatan merasa bertanggungjawab untuk memberi nafkah keluarganya. 
Jika ditanya apakah mereka bertanggung jawab memberi nafkah akan keluarganya? Tentu mereka menjawab; Ya! Begitu juga dengan naluri hawan, yang Allah s.w.t memberi anugerahkan kepada mereka naluri untuk memberi makan kepada anak dan pasangan mereka.

Namun, Apakah cukup sekadar dengan memberi makan sahaja?, bahawa seseorang itu sudah memberi nafkah kepada keluarganya? bilakah seseorang itu akan dianggap sudah menunaikan nafkah terhadap keluarganya? Apakah cukup dengan memberi mereka duit dapur, duit belanja, pakaian dan rumah maka bererti sudah menunaikan kewajipan menafkahi keluarga? Sekadar itukah kewajipan seorang mukmin terhadap keluarganya?

Nafkah Agama

Seorang mukmin tidak hanya di tuntut dengan nafkah harta, tetapi kewajipan utama seorang mukmin adalah memberi nafkah iman dan agama kepada ahli keluarganya, 

sebagaimana firman Allah,
       “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”

Para mufassirin menyatakan, “Hai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan menyerahkan diri kalian kepada Allah, jagalah dirimu, isterimu dan anak-anakmu dari api neraka yang menyala, yaitu dengan meninggalkan kemaksiatan dan melaksanakan ketaatan, serta didiklah mereka dan mengajari mereka.”

Mujahid r.a.h berkata, “..yaitu bertakwalah kepada Allah, dan wasiat lah keluargamu dengan ketakwaan terhadap Allah. Yang dimaksudkan ‘ahli’ adalah isteri dan anak-anak dan yang berada dalam tanggungannya.”

Penyusun Al-Khozin berkata, “Perintahlah mereka dengan kebaikan dan laranglah mereka dari keburukan, dan ajarilah mereka dan didiklah mereka dengan adab, sehingga menjauhkan mereka dengan hal itu dari neraka.”

An-Nasafi r.a.h. berkata, “…yaitu dengan meninggalkan kemaksiatan dan melaksanakan ketaatan.”

Diriwayatkan bahawa setelah ayat diatas turun, maka para sahabat bertanya, “Ya Rasulullah, bagaimanakah kami dapat menghindarkan mereka dari api neraka?” Beliau bersabda, “Selalulah kalian menyuruh mereka kepada hal-hal yang Allah redho, dan selalulah kalian melarang mereka dari perbuatan-perbuatan yang Allah melarangnya.”

Ali bin Abi Thalib ra. ditanya mengenai maksud ayat di atas, maka beliau menjawab, “Ajarilah dan ingatkanlah selalu ahli keluargamu dengan kebaikan.”

Mufti Muhammad Syafi’ menyatakan, ‘Para fuqaha menegaskan dengan ayat ini, bahwa wajib atas setiap individu untuk mengajari syariat Islam, dan hukum-hukum agama kepada anak-anaknya, isterinya dan ahli keluarganya serta menggalakkan mereka untuk mengamalkannya.’

Prof. DR. Hamka berkata, “Di awal ayat ini jelas bahawa semata-mata mengakui beriman saja belumlah cukup. Iman mestilah dipelihara dan di pupuk, terutama sekali dengan dasar iman hendaklah orang menjaga keselamatan diri dan seisi rumah tangga dari api neraka.”

 Selanjutnya beliau menulis, “Dari rumah tangga itulah dimulai menanamkan iman dan memupuk Islam. Kerana dari rumah tangga itulah akan tertegak masyarakat Islam. Yang mula-mula diperingatkan adalah agar memelihara diri sendiri lebih dahulu supaya jangan masuk ke dalam  neraka, setelah itu barulah di peringatkan supaya menjaga seluruh isi rumah tangga, isteri dan anak-anak. Dengan ayat ini jelaslah bahawa iman itu mula ditumbuhkan pada diri sendiri, kemudian kepada keluarga.”

Di dalam kitab Riyadhus Sahalihin terdapat bab mengenai ‘Kewajipan memerintahkan kepada Keluarganya dan Anak-anaknya yang Telah Baligh dan Seluruh Orang yang Berada dalam Tanggungannya agar Mentaati Allah dan Larangannya kepada Mereka dari Menyelisihinya dan Pendidikan bagi Mereka.

Di dalamnya menyebutkan salah satu kewajipan orang mukmin kepada keluarganya sepertimana firman Allah s.w.t ;
       “Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan solat dan bersabarlah di dalamnya.”

Diriwayatkan setelah turunnya ayat ini, maka hampir setiap hari Rasulullah saw. mendatangi Ali ra. dan Fatimah istrinya pada waktu solat dan menyerukan, “Mendirikan solah....mendirikan solah!” kepada keduanya. Demikian juga Umar ra., pada masa bangun untuk Tahajjud, beliau akan membangunkan juga ahli keluarganya sambil menyerukan ayat ini.

Dari Ibnu Umar r.a., Nabi saw. bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan ditanya mengenai tanggungannya. Dan pemimpin adalah di pertanggung jawab, dan seorang lelaki adalah orang yang bertanggungjawab ke atas ahli keluarganya.”

Sedangkan ketika menjelaskan tentang hadis; ‘Perintahkanlah anak-anakmu solat pada usia tujuh tahun dan pukullah mereka pada usia sepuluh tahun, ‘alim ulama berkata, bahawa yang dimaksudnya bukanlah hanya solat saja yang mesti dianjurkan kepada keluarga, tetapi juga mengenai berbagai ajaran agama selain solat, hendaklah diberikan juga.

       Allah s.w.t  berfirman, “Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah fitnah.”
Bahawa bukanlah harta dan anak-anak, kecuali sebagai ujian dan cubaan dari Allah kepada makhluknya untuk diketahui siapakah yang menaatinya dan siapakah yang menderhaka kepadanya. 
Dan harta disebut terlebih dahulu, kerana ujiannya lebih keras.

Nafkah Harta Benda Dan batin

Tidak disangkal, bahwa nafkah Harta Benda Dan Keperluan adalah suatu tuntutan yang wajib ditunaikan. Namun kewajipan nafkah kepada anak isteri tidak hanya berupa nafkah harta, tetapi juga perlu; Nafkah iman, nafkah ilmu agama, nafkah harta, dan nafkah batin.

Nafkah keimanan jelas lebih utama, kerana iman adalah asas kepada setiap amalan. Dan yang dapat menjauhkan seseorang dari api neraka adalah iman dan amal. Oleh sebab itulah nasihat pertama Lukman kepada anaknya, adalah ;
“Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah! Sesungguhnya perbuatan syirik adalah suatu kesesatan yang besar.”

Hal ini bukan berarti, harus meninggalkan nafkah harta dan batin, kerana kepadanya juga termasuk sebagai keperluan, sebagaimana firman Allah ;
“Kaum lelaki itu pemimpin atas kaum wanita dengan sesuatu yang telah Allah lebih sebahagian mereka daripada sebagian lainnya, dan dari harta yang telah mereka nafkahkan.”

Di sinilah letaklah kesempurnaan Islam, yang mengatur segala keperluan hidup manusia demi kebaikan. Sayangnya, dewasa ini masyarakat pada umumnya, telah menyempitkan makna ‘nafkah’ kepada urusan harta dan batin saja, dan mengabaikan kewajipan nafkah iman dan ilmu. Padahal keduanya lebih utama dan penting daripada urusan harta dan batin saja.

Inilah seharusnya yang disebut sebagai kezaliman terhadap keluarga! tanpa sadar, ketua keluarga yang seperti itu, telah menjerumuskan ahli keluarganya kepada kerosakan dunia dan akhirat serta menjauhkan mereka dari rahmat Allah.

Akibat dari perkara ini, banyak terjadi bencana di dalam keluarga yang hanya mementing nafkah harta dan keseronokan semata-mata. 
Bukan suatu rahsia lagi, banyak orang yang telah memberi nafkah yang cukup kepada keluarganya dengan harta dan kemewahan bahkan berlebihan pula, tetapi keluarga itu tetap porak poranda kerana tidak ada keberkatan dari Allah s.w.t. Kerosakan demi kerosakan pun terjadi ; pertengkaran, dadah, perzinaan, dan sebagainya.

Telah nyata bahawa nafkah keimanan adalah landasan utama dalam setiap keluarga.Sesebuah keluarga sangat memerlukan nafkah pendidikan, teladan yang baik, kerohanian, perhatian dan siraman nasihat-nasihat agama. 

Sesebuah keluarga perlu dikenalkan, siapakah itu Allah s.w.t, sifat-sifat Allah, keagungannya, kekuasaannya, kelebihannya, kasih sayangnya, ciptaanya, syurganya, nerakanya, hukum-hukumnya, apa-apa yang dibencinya, apa-apa yang disukainya, dan sebagainya untuk keluarga kita mengenal siapakah Tuhan mereka (Allah s.w.t.). Sehingga sepatutnya seluruh manusia menyembah, memohon, meminta, bergantung, berkeyakinan hanya kepadanya. Sedangkan seluruh ciptaannya tidak memiliki kemampuan apapun tanpa izin darinya. Tidak dapat memberikan mudorat dan manfaat tanpa izin darinya. Semua ciptaannya adalah fana, sedangkan Dia adalah zat Yang Kekal Selamanya.

Keluarga juga perlu dikenalkan dengan Muhammad Rasulullah s.a.w.. Bagaimana kehidupan beliau, tutur katanya, akhlak dan sifatnya, tangisannya dan kesedihannya, kesenangannya, kecintaannya kepada umat, kerisauannya tentang nasib umatnya di akhirat nanti, agar umat beliau dapat masuk ke dalam syurga dan selamat dari api neraka. 

Juga perlu di perkenalkan kepada keluarga kita mengenai hadis-hadis beliau s.a.w., sunnah-sunnahnya, kesederhanaannya, kezuhudannya, keyakinannya, perjuangannya kepada Allah, keberaniannya, kepahlawanannya, perjuangannya dan sebagainya.

Keluarga kita juga perlu dikenalkan dengan isteri-isteri Rasulullah saw.. Bagaimana keimanan mereka, ketakwaan mereka, amalan mereka, ibadah mereka di siang hari dan di malam hari, kesibukan berzikir, berdakwah, tilawah Alquran, dan sebagainya.

Keluarga juga perlu dikenalkan dengan para sahabat Rasulullah saw.. Siapakah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas’ud, Muadz bin Jabal, dan siapakah pahlawan Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandak. Perlu juga dikenalkan kepada keluarga bagaimana isteri-isteri para sahabat r.a. Isteri Abu Bakar ra., isteri Umar, isteri Ali. 

Bagaimanakah pergaulan mereka, keberanian mereka, perjuangan mereka dengan Islam, pengorbanan mereka untuk agama, ketaatan mereka terhadap suami, kesibukan mereka dalam mendidik anak, kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya, dan sebagainya.

Juga perlu dikenalkan dengan putra-putri mereka; Bagaimanakah ketaatan dan kesungguhan mereka dalam agama, bagaimanakah cita-cita mereka, amalan mereka, pengorbanan mereka untuk agama, keimanan mereka, dan sebagainya.

Keluarga juga perlu diajarkan mengenai bagaimanakah kewajipan solat Fardu, solat sunnat, berpuasa, zakat, sedekah, infak harta, berbicara dengan baik. Juga bagaimanakah tidur, makan, bagaimana mereka berjalan, berpakaian, bergaul dengan jiran tetangga, bergaul dengan yang lebih tua, bergaul dengan ulama, bergaul dengan sesama mereka, dan sebagainya.

Keluarga juga perlu dikenalkan dengan cerita tentang kubur, mahsyar, shirat, mizan, hisab, syurga, dan neraka serta berbagai hal ikhwal akhirat.

Demikianlah kewajipan nafkah bagi setiap mukmin kepada keluarganya. Syaikh Abdurrahman An-Nahlawi menjelaskan; “Pada dasarnya rumah keluarga muslim adalah keluarga yang di dasarkan aktivitinya dalam pembentukan keluarga adalah yang sesuai dengan syariat Islam. 

Berdasarkan Alquran dan sunnah adalah penting dari pembentukan keluarga adalah hal-hal berikut ini :

1) Mendirikan syariat Allah dalam segala perkara terutama apabila berlakunya masaalah dalam rumah tangga. Bahkan untuk hubungan suami isteri, Allah membolehkan permintaan talaq dari seorang isteri kerana kuatir ketidak mampu si suami itu menegakkan syariat Allah di dalam keluarga. 

Allah s.w.t berfirman,“Jika kamu khawatir bahawa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tiada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan isteri untuk menebus dirinya.”

“Kemudian jika suami menjatuhan talaknya (talak ke tiga), maka wanita itu tidak halal lagi baginya sehingga dia berkahwin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami dan isteri) untuk berkahwin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.”

2) Mewujudkan ketenteraman didalam keluarga dan ketenangan jiwa bagi pasangan.

Allah s.w.t berfirman, “Dialah yang menciptakanmu dari diri yang satu dan darinya Dia menciptakan isterinya, agar ia merasa senang senang kepadanya.”

3) Mewujudkan sunnah Rasulullah saw didalam keluarga.

4) Memenuhi keperluan cinta dan kasih terhadap anak dan isteri.

Meninggalkan Anak dan Isteri untuk Perjuangan Agama

Maka; Apakah kita meninggalkan keluarga dalam waktu yang singkat untuk memberi bekal kepada diri dan keluarga dengan keimanan dan ketakwaan, disebut ini sebagai kezaliman? 

Manakah yang dikatakan zalim?; 
membiarkan keluarga tanpa didikan iman dan agama? atau meninggalkan keluarga untuk sementara waktu demi menyelamatkan keimanan diri dan keluarga?

Allah s.w.t telah memberi peringatan kepada kita bahawa sibuk dengan harta dan keluarga merupakan penyebab terjadinya kelalaian dalam mentaati Allah s.w.t. 

 Allah s.w.t berfirman,“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah ujian, dan di sisi Allah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah sesuai kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu.”

“katakanlah jika ayah-ayahmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, isteri-isterimu, ahli keluargamu, hartamu yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu takut berlaku kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjuang di jalannya, maka tunggulah sehingga Allah s.w.t datangkan keputusannya.”

Para ahli tafsir menyatakan bahawa tanda kemurnian iman seseorang itu adalah kecintaannya kepada Allah s.w.t, Rasulullah s.a.w., dan jihad di jalan Allah, lebih tinggi dibandingkan dengan kecintaannya terhadap yang lainnya, termasuk terhadap perkara diatas tadi.

Tanda kecintaan seseorang itu akan ada pengorbanan untuk yang dicintainya. Oleh sebab itu, tidak ada yang dapat menghalangi seseorang yang beriman ituberkorban untuk Allah, Rasulnya dan berjuang demi agamanya, termasuk kecintaannya terhadap keluarga.

Dari Abu Saad bin Fadhalah r.a, Suhail bin Amr berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. Bersabda, “Berdirinya seseorang dari kalian sesaat saja di jalan Allah adalah lebih baik baginya daripada seluruh amalnya sepanjang umurnya bersama-sama  keluarganya.”

Sebagai contoh adalah keteladanan Nabi s.a.w. beliau memiliki sembilan orang isteri, anak-anak dan cucu-cucu. Namun keluarga beliau tidak menghalang beliau dalam kesibukan menyebarkan agama Islam. Dan beliau sudah memahami apakah yang akan terjadi pada keluarganya ketika beliau sibuk mengajak umat kepada agama ?

Urwah ra. berkata, aku bertanya Aisyah r,a, “Wahai anak saudaraku! Demi Allah, satu kali kami melihat dalam satu bulan, kemudian dua kali dan tiga kali, dalam dua bulan tidak terlihat sekali pun api menyala di rumah keluarga Rasulullah s.a.w..” Aku berkata, “Wahai anak saudaraku! Kalau begitu dengan apa engkau bertahan hidup?” Dia menjawab, “Dengan dua benda hitam, yaitu kurma dan air.”

Aisyah ra. berkata, “Sejak Rasullah s.a.w berhijrah ke Madinah sehingga dia wafat, Nabi s.a.w. tidak pernah sekali pun ia makan sehingga kenyang dengan roti yang terbuat dari gandum selama tiga hari berturut-turut.” 

Aisyah ra. berkata lagi, “ Rasulullah s.a.w. tidak pernah kenyang sehingga beliau wafat, tidak pernah beliau merasa kenyang kecuali dengan kurma dan air.”

Aisyah ra. berkata, “Rasulullah saw. belum pernah merasa kenyang selama tiga hari berturut-turut. Padahal seandainya jika kami mahu makan dengan kenyang, kami juga boleh, tetapi Nabi s.a.w, selalu memberikan makanan tersebut kepada orang lain.”

Fatimah r.a. menceritakan bahawa pada suatu hari Rasulullah saw. mendatanginya, dan berkata “Kemana kedua cucuku, Hasan dan Husain?” Fatimah menjawab, “Sejak pagi di rumah kami ini tidak ada sesuatu pun yang dapat dijadikan makanan, maka Ali membawa mereka berdua, seraya berkata kepadaku, ‘Aku khawatir mereka akan menangis di hadapanmu, sedangkan engkau tidak mempunyai sesuatu pun (makanan).’ Ali ra. pergi membawa mereka kepada seorang Yahudi.” Mendengar hal itu Rasulullah saw. pun segera pergi menuju rumah orang Yahudi tersebut. Setibanya di sana, beliau Nabi saw. mendapatkan kedua cucunya sedang bermain-main di telaga sedang di hadapan mereka ada beberapa sisa buah kurma. Nabi saw. berkata kepada Ali ra., “Wahai Ali! Mengapa engkau tidak segera membawa pulang kedua cucuku itu sebelum panas lebih menyengat lagi?” Ali ra. menjawab, “Sejak pagi di rumah kami tidak ada sesuatu pun yang dapat di makan. Ya Rasulullah, Andai saja engkau duduk (menunggu) sebentar, aku akan mengumpulkan lagi sedikit kurma untuk Fatimah.” Maka Rasulullah saw. duduk menunggu Ali r.a. Tidak lama kemudian beberapa butir kurma telah di kumpulkan untuk Fatimah r.a, lalu Ali r.a memasukkan kurma tersebut ke dalam kain dan mengikatnya. Setelah itu dia pergi menemui Rasulullah saw. . Salah seorang puteranya digendong oleh Rasulullah saw. dan yang satu lagi di gendong oleh Ali ra. hingga mereka kembali ke rumahnya.”

Dari Ummu Sulaiman r.a., bahawa Nabi s.a.w. berkata kepadanya, “Bersabarlah engkau! Demi Allah! Sejak tujuh hari ini keluarga Rasulullah saw. tidak mempunyai sesuatu pun untuk di makan, dan sudah tiga hari api tidak di nyalakan di bawah dapur mereka. Demi Allah! Seandainya aku meminta kepada Allah agar bukit-bukit Tihamah dijadikan emas, pastilah Allah akan mengabulkannya.”

Dengan riwayat-riwayat di atas ini, apakah dapat dikatakan bahawa Rasulullah saw. telah sengaja menzalimi keluarganya, kerana sibuk dalam urusan dakwah sehingga menyebabkan keluarga beliau sendiri kelaparan hingga berbulan-bulan ? Na’udzubillah min dzalik!

Anak dan isteri berpisah sementara untuk kepentingan agama tidak hanya dilakukan oleh Rasulullah s.a.w., sebahagian isteri-isteri  para Nabi dan Rasul juga mengalaminya. Misalnya, Siti Hajar isteri kepada Ibrahim a.s. yang ditinggalkan sendirian bersama bayinya di tengah gurun padang pasir gersang tanpa ada bekalan makanan dan mimuman yang mencukupi, semata-mata demi membantu tugas dakwah dan perjuangan agama suaminya.

“(Ibrahim a.s berkata), ‘Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku di lembah yang tidak tumbuh akan tumbuhan di dekat rumahMu yang dihormati itu.”

Ibrahim a.s. tidak meninggalkan keluarganya untuk tiga hari, empat puluh hari atau empat bulan, tetapi beliau telah meninggalkan keluarganya bertahun-tahun!

Dan ternyata, setelah diuji beliau harus meninggalkan anak dan isterinya selama bertahun-tahun, demi menunaikan tugas dakwah dan menyeru manusia kepada agama, justru itu lahirlah dari keturunan Ibrahim as., nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Apakah kita akan katakan bahawa Ibrahim as. adalah lelaki yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya dan mensia-siakan keluarganya?

Bagitu juga isteri Nabi Musa as. yang ditinggalkan oleh Musa a.s. bersendirian di tengah hutan untuk berdakwah kepada Firaun.

Allah berfirman, “Ketika ia (Musa as.) melihat api, lalu ia berkatalah kepada keluarganya, “Tinggallah kamu (di sini), sesungguhnya aku melihat api. Semoga aku dapat membawa sedikit dengannya kepadamu atau aku akan mendapat petunjuk.”

Pada ayat selanjutnya Musa as. diperintah, “Pergilah kepada firaun sesungguhnya ia telah melampaui batas.”

Lalu apakah Nabi Musa a.s. juga di tuduh telah menzalimi keluarganya dan mensia-siakannya, kerana telah meninggalkan isterinya di tengah hutan belantara semata-mata kerana ia telah diperintahkan oleh Allah s.w.t  untuk berdakwah kepada Firaun ?

Selain para Anbiya, keluarga para sahabat r.a. juga telah berbuat demikian, sebagaimana banyak tertulis di dalam kitab-kitab, salah satu misalnya, adalah kisah hijrah Abu Bakkar r.a. ke Madinah.
Asma’ binti Abu Bakar ra. meriwayatkan, “Ketika Rasulullah saw. keluar untuk hijrah, Abu Bakar ra. juga ikut keluar berhijrah bersama beliau. Abu Bakar membawa seluruh hartanya sebanyak 5000 atau 6000 dirham. Dia pun pergi dengan membawa seluruhnya. Kemudian datanglah datuk kami; yaitu Abu Quhafah r.a. beliau adalah seorang yang buta. Ia berkata, “Demi Allah, Abu Bakar itu pasti telah menyusahkan kalian dengan harta dan dirinya.” Aku berkata, “Sama sekali tidak! Wahai datuk, sesungguhnya ia telah meninggalkan banyak harta.” Maka aku ambil kerikil-kerikil dan ku letakkan di tempat yang biasa ayahku menyimpan hartanya di lubang di rumah. Lalu kututup dengan kain, dan ku letakkan tangan datukku, dan berkata, “Hulurkan tanganmu ke sini, datuk. “Dia berkata, “Kalau begini tidak ada  masalah. Sesungguhnya dia telah meninggalkan ini untuk kalian. Dia sudah berbuat baik.”

Umar bin Khattab ra. berkata, Rasulullah s.a.w. menyuruh kami bersedekah. Ini bertepatan dengan harta yang ada padaku. Aku berkata, “Suatu hari nanti aku akan menang ke atasnya (Abu Bakar r.a).” Lalu aku datang dengan setengah hartaku, lalu Rasulullah saw. bertanya, “Sepertiga.” Lalu datang Abu Bakar ra. membawa seluruh harta yang ada padanya. Maka Rasulullah saw. bertanya, “Wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk ahli keluargamu?” Abu Bakar menjawab, “Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya.” Berkata Umar, “Aku memang tidak akan menang di atas Abu Bakar sedikit pun selamanya.”

Adakah Abu Bakar r.a. sebagai suami dan ayah telah berlaku zalim terhadap keluarganya?, kerana ia tidak meninggalkan apapun bagi keluarganya ketika berhijrah bersama Rasulullah s.a.w.? Bahkan ketika itu Rasulullah s.a.w. Tidak mengingkari pengorbanan Abu Bakar As-Shiddiq r.a. Yang mana telah menyerahkan seluruh hartanya kerana beliau mengetahui kebenaran niatnya.
Tindakan Abu Bakar r.a. Tidaklah menyalahi sepertimana  firman Allah Al-Baqarah, ayat; 219, kerana Allah s.w.t mengakui pengorbanan yang telah dilakukan oleh seseorang demi agama dan umat.

Terdapat juga kisah seperti mana sahabat Rasullah s.a.w Anas bin Malik ra. Ia memiliki anak yang banyak sehingga payah untuk di hitung kerana terlalu ramai. Ia pernah berkata, “Cucu-cucuku itu mempunyai hitungannya tersendiri. Tetapi aku sendiri telah menguburkan 125 orang anak dari keturunanku. Selain itu, yang masih hidup pun masih banyak sekali.” Walaupun demikian beliau banyak tanggung jawab terhadap keluarganya, terhadap isteri dan anak-anaknya, Anas bin Malik r.a terkenal salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi s.a.w dan beliau sering menyertai jihad fisabilillah.

Demikian juga, Zubair bin Awwam ra. yang mana pada waktu beliau syahid, ia telah meninggalkan sembilan orang anak laki-laki, sembilan anak perempuan, dan empat orang isteri. Bahkan ada sebahagian dari cucunya yang lebih tua daripada anak-anaknya sendiri.
Meskipun demikian, ia merupakan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ia juga mengikut serta dalam banyak peperangan. Sekalipun mempunyai banyak tanggungan keluarga, namun anak-anak dan isterinya itu tidak pernah menghalanginya dari kesibukan memperjuangkan agama Allah dan menyebarkan agama ini keseluruh alam.

Di dalam kisah lain, diriwayatkan Saad bin Khaitsamah r.a. menceritakan, “Aku tertinggal dari rombongan Rasulullah saw. Yang ke Tabuk. Aku pun kembali ke rumah. Di sana kudapati isteriku sedang menyiram rumah dengan air (agar menjadi sejuk), maka ku katakan kepada isteriku, “Sungguh tidak adil kalau aku masuk rumah dan beristirahat di tempat yang teduh, sedangkan pada saat ini Rasulullah s.a.w. Sedang berada di tempat yang sangat panas.” Maka segera ku siapkan barangku dan bekalku. Melihat hal itu, isteriku berteriak, “Abu Khaitsamah! Hendak ke mana engkau?” Ku jawab, “Menyusul Nabi s.a.w. Ke Tabuk.” Setelah itu aku keluar, dan di tengah perjalanan, aku bertemu Umar bin Wahab, lalu aku berkata kepadanya, “Sungguh kamu ini seorang pemberani. Aku ingin tahu di mana Nabi s.a.w. berada. Dan sungguh aku merasa berdosa. Kerana itu berjalanlah di belakangku agar dapat ku temui Nabi s.a.w.” Umar pun berjalan mengikuti dari belakang. Ketika aku mendekati pasukan itu, maka orang-orang melihatku dari jauh dan berkata, “Ada seseorang menunggang kuda ke arah kita!” Rasulullah s.a.w. berkata, apabila aku bertemu dengan Rasulullah s.a.w “Ya Rasulullah, celakalah aku!” Kemudian kuceritakan kisah perjalananku, maka Rasulullah saw. mendoakan kebaikan untukku.”

Abu Naufal bin Abi ‘Aqrab menceritakan, “Ketika Harits bin Hisyam akan berangkat dari Makkah menuju ke Syam, maka seluruh penduduk Makkah sangat merisaukan kepergiannya. Semua orang kecuali anak-anak yang masih menyusui mengantar kepergiannya ke luar kota Makkah. Ketika sampai di bukit Bath-ha atau dekat tempat itu, maka dia berhenti, dan orang-orang merasa bersedih, maka dia berkata, “Wahai kaumku! Demi Allah, sesungguhnya aku pergi bukan kerana lebih menyayangi diriku dari pada diri kalian, juga bukan kerana aku lebih memilih kota lain dari pada kota kalian. Tetapi aku pergi kerana memenuhi perintah agama untuk berjihad di jalan Allah, dan sehingga ketika ini telah banyak kaum Quraisy yang telah mendahului aku pergi padahal mereka bukanlah dari pemuka Quraisy atau pun dari keluarga yang berkedudukan tinggi. Keadaan kita sekarang ini, demi Allah! Sesungguhnya kita mengorbankan emas di jalan Allah sebanyak gunung-gunung di kota Makkah, nescaya kita tidak akan melebihi pahala satu hari mereka di jalan Allah. Demi Allah! Seandainya mereka mendahului kita di dunia, maka sekurang-kurangnya kita dapat menyamai mereka di akhirat. Sebaiknya orang yang beramal merasa takut kepada Allah dengan amalnya.” Setelah itu dia pun berangkat menuju ke Syam, dan dia juga membawa keluarganya untuk ikut serta dan ia (Harits bin Hisyam r.a) tetap tinggal di sana hingga mati syahid, 
sehingga Allah merahmatinya.”

Semua kisah di atas menunjukkan kepada bahawa para Nabi, Para Rasul dan para sahabat mereka telah meninggalkan keluarga mereka untuk sementara waktu demi kepentingan agama yang kita anuti ini( Islam). Namun penerapannya bagi kita perlu dilakukan dengan sebijak dan sehikmah mungkin, sehingga maksud untuk menyebarkan agama menjadi wujud dengan baik.

Melibatkan Keluarga Untuk Perjuangan Agama.

Katika ahli keluarga kita sudah memahami betapa pentingnya pengorbanan untuk agama, maka akan lebih mudah untuk melibatkan mereka dalam usaha agama. Abdullah bin Ja’far ra. berkata, “Ketika Rasulullah saw. berdakwah kepada salah seorang tokoh Quraisy setelah wafatnya Abu Talib, maka orang itu melemparkan tanah ke wajah Rasulullah s.a.w. Ketika beliau pulang ke rumah, salah seorang puteri beliau menyambutnya dan membersihkan wajah beliau sambil menangis. Kemudian beliau bersabda, “Wahai putriku! Janganlah kamu menangis, kerana Allah selalu melindungi ayahmu.”

Qatadah r.a. berkata, “Yang paling pertama hijrah kerana Allah bersama keluarganya adalah Utsman bin Affan r.a..” Rasulullah  saw. bersabda, “Allah akan bersama mereka berdua. “ Utsman adalah orang pertama yang berhijrah bersama keluarganya, setelah Nabi Luth as.

Dari Muhammad bin Hathib ra., Rasulullah saw. bersabda, “Di dalam mimpi, kulihat hamparan tanah yang ditumbuhi pohon-pohon kurma, kerana itu pergilah kalian ke tempat tersebut! Maka Hathib dan Ja’far pergi menggunakan jalan laut. Muhammad bin Hathib berkata, “Di atas perahu tersebut aku dilahirkan.”

Abu Umamah ra. meriwayatkan, bahawa seseorang bertanya, “Ya Rasulullah, Izinkan aku pergi melancong.” Beliau s.a.w menjawab, “melancong umatku adalah jihad di jalan Allah.”
Dan dakwah serta amar ma’ruf nahi mungkar dapat menjadi kifarah atas kelalaian dan kesalahannya terhadap keluarga.

Umar ra. bersabda, “Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Dosa yang ditimbulkan oleh seorang laki-laki dalam urusan isterinya dan anaknya adalah dengan amar maaruf nahi mungkar.”

Dari Hudzaifah ra., Rasulullah saw. bersabda, “Kesalahan dan kelalaian seorang laki-laki mengenai hukum-hukum atas keluarganya, hartanya, anak-anaknya,dan jirannya dapat dimaafkan dengan solat, sedekah, dan amar ma’ruf dan nahi mungkar.”

Jamaah Tabligh dan Keluarga Mereka

Sekarang mari kita melihat bagaimanakah keluarga Jamaah Tabligh, ketika mereka ditinggal untuk keluar pada jalan Allah s.w.t. Namun sebelum itu, ada dua perkara yang ingin saya ketengahkan, yaitu

1. Adalah suatu kezaliman seorang ketua keluarga yang meninggalkan kelurganya, demi untuk mencari wang ringgit. Yang tidak patut berlaku adalah seorang isteri yang sudah ada suami dan anak-anaknya, tetapi ia meninggalkan keluarganya selama berhari-hari. berbulan dan ada juga bertahun-tahun semata-mata untuk memenuhi keperluan kerjanya. Perhatikanlah keluarga mereka ini. Berapa banyakkah kecurangan berlaku, perzinaan berlaku, anak-anak berkeliaran di jalanan di sebabkan kepergian mereka ini?

Memang puluhan ribu ringgit mudah mengalir, tetapi apakah bandingannya; harta yang dapat dengan kerosakan yang ditimbulkan terhadap ahli keluarganya sendiri? Mengapa program dakwah ini yang sesuai syariat islam dipersoalkan?, sedangkan  Tenaga Kerja di Malaysia ini yang penuh dengan mudorat, ini pula tidak dipersoalkan?! Sedangkan keluarga Jamaah Tabligh yang tidak menyalahi syariat dan tidak melakukan perkara buruk bagi keluarganya, malah perkara ini dipersoalkan?

2. Tidak ramai orang-orang yang selalu bersama keluarganya, bahkan mereka selalu keluar untuk Mencari nafkah bagi anak dan isterinya, tetapi tidak khuruj empat puluh hari, empat bulan atau lebih lagi, namun bagaimanakah keluarga mereka? Dari rumah-rumah yang manakah telah muncul anak-anak yang menghisap dadah? Anak-anak yang bergaul bebas? Anak-anak yang melayan orang tua? Anak-anak yang selalu melepak dari malam sampai ke pagi? Hamil di luar nikah? Berapa banyakkah kes-kes yang ditimbulkan oleh keluarga yang selalu memikirkan duit dan kerja saja ini?

Sekarang bagaimana pula ahli keluarga Jamaah Tabligh yang di selalu tuduh ‘Tidak bertanggung jawab memberi nafkah kepada keluarganya itu?’ Apakah ada dari rumah-rumah Jamaah Tabligh, muncul kes-kes yang disebutkan diatas? Adakah perkara itu terjadi? Tidak ada! Tidak terjadi. Seandainya ada pun, ada dua sebab ;
    • Terjadi sebelum orang itu mengenal Jamaah Tabligh, atau sesudah ia tidak aktif lagi dalam Jamaah Tabligh.
    • Terjadi kerana ada unsur paksaan terhadap keluarganya, sehingga keluarganya memberontak dan sengaja melakukan berbagai kes keburukan, sebagai tanda protesnya.
Pada kenyataannya, dengan usaha khuruj yang Jamaah Tabligh lakukan, banyak perubahan yang terjadi di dalam keluarga mereka. Dari masa lalu keluarganya yang jauh dari agama, berubah secara perlahan-lahan menjadi keluarga yang taat kepada agama. Silahkan lihat di rumah-rumah mereka, apakah yang terjadi di dalamnya?

Di rumah-rumah jemaah Tabligh, secara rutin firman-firman Allah, hadis-hadis Nabi, dan kisah-kisah perjuangan para sahabat dibacakan setiap hari, nasihat-nasihat dan siraman rohani sentiasa disampaikan setiap hari, baik dari suami ke isteri, dari isteri ke suami, dari ibu bapa kepada anak-anaknya, dari tuan rumah kepada  para tetamu mereka, dan sebagainya. Bahkan amalan dakwah, seperti taklim, ibadah dan pembinaan akhlak, inilah cara kehidupan di kebanyakan rumah jemaah tabligh.

Hasilnya, berapa banyak dari anak-anak mereka yang telah menjadi para hafiz dan para hafizah Alquran? Berapa banyakkah dari anak-anak mereka yang menjadi para dai dan ustaz? tidak sedikit telah terjadi yang mana pada awalnya sebagai keluarga yang rosak dan jauh dari agama, namun setelah terjun  ke dalam jemaah tabligh, muncullah dari keluarga tersebut para hafizh Alquran, dan para ustaz yang memberi manfaat untuk umat.

Sebagaimana yang terjadi di Mewat, India. Sebagaimana yang di ceritakan di dalam Tazkirah Maulana Muhammad Yahya Al-Kandhalawi katanya; bahkan sebelum mereka mengenal usaha dakwah ini, Keislaman orang-orang mewat ini hanya tinggal nama sahaja. Kenyataannya tidak sedikit pun tanda-tanda keislaman yang ada dalam kehidupan mereka. Kehidupan mereka hanya dipenuhi dengan kejahilan dan kemaksiatan.

Namun apa yang terjadi ketika mewat telah dijadikan wilayah percontohan oleh Syeikh Ilyas dalam melalui usaha dakwah dan tabligh ini?

Sekarang, kehidupan beragama dapat disaksikan dalam semua aspek kehidupan mereka. Dengan muncul dari kalangan mereka hafiz dan hafizah serta alim ulama dari rumah-rumah mereka. Dapat dipastikan disetiap rumah mereka memiliki lebih hafiz-hafiz Al-quran 30 juzuk di dalam kepala mereka. Jadi dapat dibayangkan; berapa ratus kali dalam sehari Al-quran di khatamkan di mewat? Jika anda solat di Masjid mereka, satu atau dua shaff di belakang imam itu akan berderet para hafiz Al-quran. Padahal mereka ini adalah para petani, pedagang dan buruh kasar yang mempunyai ekonomi yang lemah. Namun semua itu tidak menghalangi mereka untuk berjuang di jalan Allah, sehingga Allah karuniakan kepada mereka keluarga yang benar-benar di berkati.

Hal ini tidak terjadi di Mewat saja. Banyak orang-orang lama dalam jemaah tabligh di berbagai negara dengan beragam status dan pekerjaan, mereka telah berjaya melahirkan keluarga yang soleh dan diberkati.

Tata Tertib Meninggalkan Anak Isteri Untuk Keluar Di Jalan Allah (Khuruj)

Sesungguhnya pergerakan jemaah tabligh di seluruh dunia, memiliki aturan yang mesti di selesaikan sebelum khuruj. Aturan ini di kenali  di kalangan Jamaah Tabligh, dengan istilah; ‘tafaqud’.

Tafaqud ini meliputi; amwal dan ahwal. Amwal adalah perkara yang berhubungan dengan masalah kewangan, yaitu kewangan untuknya selama perjalanan dia keluar khuruj itu dan juga kewangan untuk keluarga yang di tinggalkan. Semua itu akan dikaji dengan berapa lama yamg ia akan keluar dan tempat yang akan di tuju. Sedangkan Ahwal adalah berkenan dengan masalah keluarga, pekerjaan dan seumpamanya.

Seseorang itu akan dibenarkan khuruj 40 hari atau 4 bulan atau beberapa pun lamanya, jika dia telah melewati proses tafaqud tadi. Sehingga tidak ada tuduhan yang mengatakan bahawa jemaah tabligh itu meninggalkan keluarganya begitu saja, tanpa meninggalkan bekalan bagi keluarganya atau mensia-siakannya.

Selanjutnya, walaupun sudah di pastikan seseorang itu telah lulus tafaqud untuk khuruj, maka kawan-kawan dari jemaah Tabligh yang sedang khuruj secara bergilir-gilir akan mengambil tahu hal ehwal keluarga yang sedang ditinggalkannya tersebut. 

Sesuai dengan contoh hadis;
Dari Abu Said Al-Khudri r.a., bahawa Rasulullah s.a.w. menyampaikan pesan kepada Bani Lihyan yang memerintahkan satu orang dari setiap dua orang laki-laki harus keluar di jalan Allah. Kemudian ia berkata (kepada orang yang tinggal), “Kalian yang memperhatikan ahli keluarga dan harta orang-orang yang keluar di jalan Allah, akan mendapat separuh pahala orang-orang yang keluar di jalan Allah.”

Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani ra., sabda Nabi s.a.w, ‘Barangsiapa membantu orang-orang yang pergi haji atau yang keluar di jalan Allah atau memperhatikan keluarga mereka, atau memberi juadah berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, akan mendapat pahala yang sama sebagaimana yang diberikan kepada mereka, tanap mengurangi pahala mereka yang beramal.”

Dari Zaid bin  Tsabit ra., Nabi s.a.w. bersabda, “Barangsiapa yang membantu mempersiapkan perjalanan orang yang keluar di jalan Allah, nescaya ia akan mendapat pahala yang sama dengan orang yang keluar di jalan Allah. Dan barangsiapa memperhatikan keluarga orang yang keluar di jalan Allah dan menggunakan (hartanya) untuk mereka, nescaya ia pun mendapat pahala yang sama.”

Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda, “Barangsiapa melengkapi peralatan seorang yang berperang di jalan Allah, maka dia benar-benar telah berperang juga. Dan barangsiapa menggantinya di belakang untuk menjaga keluarganya dengan baik, maka dia benar-benar telah berperang juga.”

Dari Abu Buraidah ra., Rasulullah saw. bersabda, “Kemuliaan para wanita dari mereka yang keluar di jalan Allah atas mereka yang tidak keluar di jalan Allah, adalah seperti kemuliaan ibu-ibu mereka sendiri atas mereka. (Siapa yang) memperhatikan keluarga seperti itu tetapi melakukan khianat, nescaya akan di katakan kepadanya pada hari Kiamat; “Inilah orang yang ketika kamu tidak ada, ia mengkhianati keluargamu, maka kamu boleh mengambil bahagian dari amal-amal solehnya.” Rasulullah saw. bersabda, “Apa pendapat kalian dalam keadaan ini? (Apakah orang ini akan meninggalkan sebagian amalnya ketika itu? Padahal ketika itu orang mati-matian mencari satu amalan kebaikan).”

Dari Abu Umamah ra. Nabi s.a.w. bersabda, “Barangsiapa tidak berjihad atau tidak memberi perlengkapan kepada seorang mujahid atau tidak memperhatikan keluarga orang yang sedang keluar di jalan Allah, maka ia setidaknya akan ditimpa oleh Allah dengan suatu malapetaka.” Perawi hadis ini –Yazid bin Abdul Rabbih – menjelaskan bahwa hal ini menunjukkan kepada malapetaka sebelum hari Kiamat.

Dengan apa yang kita dengar dari hadis-hadis di atas serta tata tertib yang di terapkan oleh jemaah tabligh, yaitu adanya syarat seperti kewangan untuk keluarga yang ditinggalkan dan untuk dirinya yang khuruj, serta adanya anjuran memperhatikan keluarga-keluarga yang ditinggal oleh mereka yang sedang khuruj, maka insya Allah tidak akan dijumpai kes-kes keluarga yang terabai kerana khuruj fi sabilillah.

Walaupun demikian, keluarga-keluarga jamaah tabligh yang mengalaminya, biasanya tidak akan banyak mengeluh, kerana mereka menyakini bahawa mereka ditinggal dalam perkara untuk kebaikan, dan suami akan kembali dengan membawa banyak kebaikan. Kebanyakan keluhan hanya muncul dari para jiran tetangga atau keluarga lain yang belum memahami jemaah tabligh.


Sekian. Wallahu alam!

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Sociable