Pengambilan Pelajar Baru

Pengambilan Pelajar Baru

Asrama Lelaki

Asrama Lelaki

Banguan B (kelas)

Banguan B (kelas)

Bangunan Kelas Dan Asrama Pelajar Hafizah

Bangunan Kelas Dan Asrama Pelajar Hafizah

Bangunan Alimah Dan Hafizah (Wanita)

Bangunan Alimah Dan Hafizah (Wanita)

Rabu, 9 Mei 2012

Shah Wali Ullah Dehlvi Seorang Muhaddisin

 

Dia bernama Qutb-ud-Din, tetapi lebih dikenali dengan gelaran Wali Ullah, yang diberikan kepadanya berdasarkan kebaikan-Nya dan kesalehan. Seorang tokoh ilmuan islam terulung
sekitar tahun 1700 masihi.
Shah Wali Ullah Muhaddis Dehlvi lahir pada 21 Februari 1703 di Delhi, ketika pemerintahan Aurangzeb mendekati zaman akhirnya . Bapanya, Shah Abdul Rahim, adalah seorang ahli sufi dan adalah pengasas dan guru bagi Madrasah-i-Rahimiyah di Delhi.
Shah Waliullah menerima pendidikan awal daripada ayahnya juga gurunya sebagai pembimbing rohani.

Shah Wali Ullah percaya bahawa pelbagai permasalahan yang dihadapi umat Islam adalah kerana ketidaktahuan mereka tentang Islam dan Al-Quran.
Shah Wali Ullah juga adalah seorang penulis yang produktif dan menulis secara menyeluruh di bidang Fiqh dan Hadis. Dia akhirnya menulis 51 kitab; 23 buah dalam bahasa Arab dan 28 buah dalam Bahasa Parsi. Di antara yang terkenal adalah karya Hujjat-Ullah-il-Balighah dan Izalat-ul-Khifa.

Baik dalam fikiran dan jangkaan, karya-karyanya menduduki tempat yang luar biasa. Beliau sebagai tokoh pembaharuan pemikiran dan sebagai pembawa teori praktikal  berkaitan ugama, sosialisma, ekonomi dan politik.
Karya-karyanya boleh diklasifikasikan ke dalam enam kategori. Pertama berkaitan dengan Al-Quran. Ini termasuk terjemahan Kitab alquran ke dalam Bahasa Parsi, Bahasa sastera anak benua tersebut kali. Menurutnya, tujuan utama mempelajari Al-quran adalah `untuk mengubah sikap manusia dari keyakinan yang salah kepada yang betul dan tindakan hidup yang merugikan kepada yang menguntungkan".

Kategori kedua berkaitan dengan ilmu hadis, di mana beliau telah meninggalkan sejumlah karya termasuk dalam Bahasa Arab dan Parsi komen mengenai kitab"Mu'atta", yang terkenal disusun oleh Imam Malik. Dia melihat sangat penting bagi koleksi ini, bahkan lebih besar daripada koleksi Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Kategori ketiga berkaitan ilmu Fekah yang merangkumi perbahasan wujudnya perselisihan pendapat dikalangan para ulama .
Kategori keempat karya-karyanya berkaitan dengan penjelasan mengenai khurafat dan bid’ah dan cara menghindarinya..
Kategori kelima karya-karyanya mengenai falsafah syariat Islam dan falsafah ilmu-Kalam. Beliau juga menulis sebuah risalah tentang prinsip-prinsip Ijtihad dan taqlid.
Tapi yang paling menonjol dari semua karya-karyanya "Hujjat-Ullah-il-Baalighah" yang membahaskan rahsia rahsia syari’at secara ilmiah.

Kategori keenam : karya-karyanya mengenai Sunni Syiah yang menjadi duri dalam daging dalam dunia islam akibat perselisihan antara mereka dimana beliau telah banyak mengurangkan ketegangan antara dua golongan ini.
Shah Waliullah juga memadam kebencian yang telah dirasakan antara Ulama dan para sufi '. Ia bukan saja mendekatkan jurang antara para Sufi dan Ulama, tetapi juga diselaraskan perbezaan-perbezaan di antara pelbagai kefahaman sufi. Prinsip-prinsip-Nya tentang subjek ini dimasukkan ke dalam amalan pusat pengajian tertinggi diindia ialah Darul ulum Deoband, dimana antara para pencintanya dari kalangan sufi sufi terkenal seperti MaulanaAhmad Rasyid Gangohi dan Maulana Asyraf Ali Thanvi dan lain lain lagi.
Shah Waliullah menetapkan bagi misi mengubah susunan sosial dan politik pada zamannya. Sebagai seorang reality, dia analisa penyakit-penyakit yang telah masuk ke dalam tubuh politik masyarakat Muslim dan menyarankan ubat. Dia mengkritik kebiasaan hidup masyarakat hindu yang telah merayap masuk ke dalam masyarakat Muslim .

 Terutama terhadap pembaziran yang berlebihan dalam perkahwinan, festival, dan upacara lainnya. Dia menganjurkan para janda berkahwin lagi. Dia dengan berhati-hati menganalisis faktor-faktor yang bertanggungjawab atas kemerosotan ekonomi masyarakat Muslim sela dan mengusulkan perubahan radikal dalam ekonomi masyarakat Muslim. Beliau menganjurkan pengagihan kekayaan yang lebih luas secara saksama.
Shah Waliullah berpendapat bahawa revolusi intelek harus mendahului perubahan politik. Dia tidak bersetuju perubahan sosial politik ataupun set-up melalui revolusi berdarah. Dia ingin membawa perubahan revolusi  masyarakat melalui cara-cara damai. Dalam buku terkenal, "IzaalatulKhifaa",ia membahas ideology revolusi politik yang dibayang -kan.
Tidak ada sarjana dari Zaman Pertengahan India telah memahami pelbagai aspek sivik seperti yang telah dilakukan oleh Shah Waliullah. Dia dianggap `kesedaran diri 'sebagai prasyarat` kesedaran politik'. Dia telah membahas secara terperinci faktor-faktor yang menyumbang terhadap pertumbuhan kesedaran awam dalam karya abadi "Hujjat-Ullah-il-Baaligah".
Shah Waliullah itu, mungkin, satu-satunya sarjana muslim abad pertengahan India yang menyedari pentingnya ekonomi dalam politik dan sosial set-up. Beliau menggalakkan pemeliharaan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat dan sangat mengkritik pembolotan kekayaan yang membawa segala macam kejahatan di dunia ini. Dia telah membayangkan sebuah susunan sosial ekonomi yang didasarkan pada kesetaraan, persaudaraan dan persaudaraan yang merupakan prinsip-prinsip yang mengatur amalan masyarakat Islam pada masa zaman khulafa’ arrashidin
Maulana shah waliyallah tetap berada dihati setiap orang islam walau pun beliau kembali kerahmatullah pada tanggal 29 muharram 1176hj bersamaan 1763 masihi , ini kerana tulisan2 beliau tetap segar dan bertenaga hingga kehari ini . assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Arkib Blog

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Sociable