Pengambilan Pelajar Baru

Pengambilan Pelajar Baru

Asrama Lelaki

Asrama Lelaki

Banguan B (kelas)

Banguan B (kelas)

Bangunan Kelas Dan Asrama Pelajar Hafizah

Bangunan Kelas Dan Asrama Pelajar Hafizah

Bangunan Alimah Dan Hafizah (Wanita)

Bangunan Alimah Dan Hafizah (Wanita)

Khamis, 26 Disember 2013

Ramai Anak Muda Sekarang Tidak Mahu Belajar Ilmu Agama!!!
اُطْلُبُوْا العِلْمَ وَلَوْ في الصِّينِ

 “
Barangsiapa yang menemuh jalan menuntut ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR. Muslim)

“Bila kamu belajar agama?Sekarang zaman moden, Mana ada orang belajar agama” ini adalah ungkapan  yang sering dikatakan oleh generasi muda sekarang, padahal kalau ditanya oleh ustaz “siapa yang mahu masuk syurga?” mereka menjawab dengan serentak “sayaaa..!!” inilah sikap yang pelik oleh generasi muda sekarang,

 Kalau mahu ingin masuk kedalam surga maka belajarlah ilmu agama..! Hanya orang-orang yang mahu berfikir yang akan mempersiapkan dirinya untuk kehidupan dunia dan akhirat. Belajar agama sangatlah penting, sudah jelas dalam hadis riwayat muslim diatas bahawa bagi siapa yang menuntut ilmu agama dengan dalam, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surga. 

Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak belajar ilmu agama, jika tidak sempat menghadiri majlis ilmu, kita boleh menggunakan cara yang lain untuk dapat belajar tentang ilmu agama. Jangan sampai kita disibukkan oleh kehidupan dunia yang tak berujung Hingga pada akhirnya kitalah yang akan diperangkap oleh dunia. 

Maka pelajarilah al-quran dan ilmu asas, seperti feqah dan tauhid pahamilah dan sampaikan walau hanya satu ayat, sesungguhnya islam adalah agama yang menghargai ilmu pengetahuan, kita perlu sentiasa mendampingi dengan ilmu yang bermanfaat untuk alam yang kekal abadi iaitu ilmu agama agar terjadi keseimbangan dalam hidup kita. 

Allah menciptakan alam semesta ini dengan keseimbangan, begitupun Manusia, kerana jika tidak ada keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum maka boleh orang tersebut mengtuhankan ilmu pengetahuan umum yang hanya sampai pintu kubur sahaja. 

Ilmu agama bukan semata-mata untuk akhirat saja, namun ilmu agama berguna untuk membawa kita ke arah kehidupan yang benar dan baik sehingga kita tidak terlena dengan kehidupan dunia yang sementara ini, ingat hidup di dunia itu sangatlah sebentar. 

Umat nabi Muhammad Shallahu Alaihi Wassalammempunyai umurnya rata-rata lebih kurang dalam 65 tahun sahaja. Itu bagi mereka yang masih diberi kesempatan umur untuk belajar memperdalam ilmu agamanya, kalau tidak di beri kesempatan macam mana?? 

Maka persiapkanlah dari sekarang..! Bagi yang masih di beri kesempatan umur oleh Allah SWT maka gunakanlah baki umurnya untuk hal-hal kebaikan, kebenaran, dan belajar ilmu agama. 

Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan su’ul khotimah karena su’ul khotimah adalah kematian yang sangat ditakuti oleh orang yang beriman, mengapa demikian? Karena su’ul khotimah adalah seburuk-buruknya seseorang meninggal dalam keadaan tidak beriman, dimana orang tersebut adalah orang yang benar-benar mencintai dunia, lalai dengan akhirat dan takut dengan kematian maka mereka orang-orang yang sangat rugi, mereka tidak mahu belajar dari orang-orang sebelumnya, dan ketahuilah bahawa kematian itu pasti akan datang. Janganlah kita menjadi orang-orang sebagaimana yang disebutkan dalam ayat.

Mereka hanya mengetahui yang lahir (saja) dari kehidupan dunia; sedang mereka tentang (kehidupan) akhirat benar-benar lalai.” (QS. Ar Ruum: 7). KEUTAMAAN MENUNTUT ILMU

Sesungguhnya Allah sendiri telah berfirman lewat Al Qur’an bahwa Allah meninggikan darjat orang-orang yang berilmu (ilmu Agama).

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu:

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah nescaya Allah

akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah

kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang

yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan

(ilmu agama) beberapa darjat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang

kamu kerjakan.” 


(Al Mujadilah: 11)

"Allah menyatakan bahawasannya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang

berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-

orang yang berilmu (Orang Alim) [188] (juga menyatakan yang demikian

itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha

Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

(Ali Imran; 18)

BERUBAHLAH DARI SEKARANG..!!

Kesimpulannya, 

Jangan jadi orang yang bijak tanpa ada ilmu agama yang

mendampinginya, ilmu agama dan ilmu pengetahuan mesti seimbang

kerana orang yang bijak tanpa didampingi ilmu agama, ia akan

mentuhankan ilmu pengetahuan umum. Jika kita menuntut ilmu dengan

ikhlas kerana ingin mendapatkan keredhoan dari Allah semata-mata,

insyaallah Allah akan mempermudah kita untuk dapat memahami

pelajaran apa saja.


Allah Berfirman,
“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya secara bergilir,

di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah.

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah

menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat

menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Bagi

tiap-tiap manusia ada beberapa malaikat yang tetap menjaganya secara

bergiliran dan ada pula beberapa malaikat yang mencatat amalan-amalannya.

Dan yang dikehendaki dalam ayat ini ialah malaikat yang menjaga secara

bergiliran itu, disebut malaikat Hafazhah. Tuhan tidak akan merobah keadaan

mereka, selama mereka tidak merobah sebab-sebab kemunduran mereka.”(Ar-

Ra’d: 11)

Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak rugi selama hidup di Dunia, aamiin ya robbal allamin.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Sociable