Pengambilan Pelajar Baru

Pengambilan Pelajar Baru

Asrama Lelaki

Asrama Lelaki

Banguan B (kelas)

Banguan B (kelas)

Bangunan Kelas Dan Asrama Pelajar Hafizah

Bangunan Kelas Dan Asrama Pelajar Hafizah

Bangunan Alimah Dan Hafizah (Wanita)

Bangunan Alimah Dan Hafizah (Wanita)

Rabu, 14 Disember 2011

Sejarah Imam at-Tirmizi   Nama lengkapnya adalah Imam al-Hafidz Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak As-Sulami at-Tirmidzi, salah seorang ahli hadith yang terkenal, dan beliau mengarang berbagai kitab yang masyur, lahir pada 279 H di kota Tirmiz.
   Bapa saudaranya Abu ‘Isa at-Tirmidzi berbangsa Mirwaz, kemudian pindah ke Tirmiz dan menetap di sana. Di kota inilah cucunya bernama Abu ‘Isa dilahirkan. Sejak kecilnya Abu ‘Isa sudah berminat dalam mempelajari ilmu agama dan mencari hadith. Untuk keperluan inilah ia mengembara ke berbagai negara antaranya bumi Hijaz, Irak, Khurasan dan lain-lain.

   Dalam perlawatannya itu ia banyak mengunjungi ulama-ulama besar dan guru-guru hadith untuk mendengar sendiri hadith dari ulama di tempat itu, dan beliau menghafal dan mencatatnya dengan baik semasa di dalam perjalanan atau ketika singgah di satu-satu tempat. 
   Ia tidak pernah mensia-siakan masanya dan beliau sentiasa mengambil kesempatan dengan seorang guru sedang ia dalam perjalanan menuju ke Makkah. Kisah ini akan dihuraikan lebih lanjut. Setelah menjalani perjalanan panjang untuk belajar, mencatat, t"berbincang dan menukar pikiran sesama mereka,Imam at-Tirmidzi pada akhir hayatnya beliau menjadi buta, dan beberapa tahun lamanya ia hidup sebagai sebagai orang yang buta,dalam keadaan seperti inilah akhirnya at-Tirmidzi meninggal dunia dan ia wafat di Tirmiz pada malam isnin pada 13 Rajab tahun 279 H dalam usia 70 tahun.

Sejarah tentang Al-Jami’ Tirmidzi

   Kitab ini adalah salah satu kitab karya Imam Tirmidzi yang terbesar dan paling banyak manfaatnya,kitab ini termasuk salah satu di dalam “Kutubus Sittah” (Enam Kitab yang termasyhur dalam bidang ilmu Hadith) dan kitab hadits ini terkenal dengan nama Jami’ Tirmidzi, disempenakan nama pengarangnya iaitu Imam at-Tirmizi, yang juga terkenal dengan nama Sunan Tirmidzi. Namun nama pertamalah yang terkenal.
   Sebahagian ulama mengelarkan as-Sahih kepada kitap itu, sehingga mereka menamakannya dengan Sahih Tirmidzi. Setelah selesai menyususn kitab ini, imam at-Tirmidzi memperlihatkan kitabnya kepada para ulama dan mereka menerimanya dengan sangat baik sekali. Imam at-Tirmidzi berkata: “Setelah aku selesai menyusun kitab ini, aku perlihatkan kitab tersebut kepada ulama-ulama Hijaz, Irak dan Khurasan, dan mereka semuanya meredhoinya, mereka berkata’’ seperti di tempat tersebut ada Nabi S.A.W yang sedang berbicara.

   ” Imam Tirmidzi di dalam Al-Jami’-nya tidak hanya meriwayatkan hadith sahih sahaja tetapi juga meriwayatkan hadits-hadits hasan, da’if, garib dan mu’allal dengan menerangkan kelemahannya. Dalam pada itu, ia tidak meriwayatkan dalam kitabnya itu, kecuali hadith-hadith yang diamalkan atau dijadikan pegangan oleh ahli fiqh. Kaedah demikian ini merupakan cara atau syarat yang yang di tetapakan oleh beliau. Oleh sebab itu, ia meriwayatkan semua hadith yang memiliki sifat yang demikian itu, baik jalan periwayatannya itu sahih ataupun tidak sahih. beliau selalu memberikan penjelasan yang sesuai dengan keadaan setiap hadith.

    Diriwayatkannya, bahawa ia pernah berkata: “Semua hadith yang terdapat dalam kitab ini adalah dapat diamalkan.” Oleh kerana itu, sebagian besar ulama menggunakan hadith itu (sebagai pegangan), kecuali dua buah hadith, yaitu: Pertama, maknanya: “Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam menjamak shalat Zuhur dengan Asar, dan Maghrib dengan Isya, tanpa adanya sebab “takut” dan “dalam perjalanan.” “Jika ia peminum khamar, minum lagi pada yang keempat kalinya, maka bunuhlah dia.” Hadith ini adalah mansukh dan ia adalah hukum dari ijma ulama.
   Sedangkan mengenai shalat jamak dalam hadits di atas, para ulama berbeza pendapat mengenai hadith. Sebagian besar ulama berpendapat boleh (jawaz) hukumnya melakukan salat jamak di rumah selama tidak dijadikan kebiasaannya. Pendapat ini adalah pendapat Ibnu Sirin dan Asyab serta sebagian besar ahli fiqh dan ahli hadits juga Ibnu Munzir. Hadits-hadits da’if yang terdapat dalam kitab iniadalah bertujuan untuk memdapat kegairahan untk ber ibadat ia di panggil hadis fada’il al-a’mal (memberi semangat untuk melakukan amalan dan beribadat serta melakukan perkara kebajikan).Disalin dari Kutubus Sittah;Abu Syuhbah no.83


Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Sociable