Pengambilan Pelajar Baru

Pengambilan Pelajar Baru

Asrama Lelaki

Asrama Lelaki

Banguan B (kelas)

Banguan B (kelas)

Bangunan Kelas Dan Asrama Pelajar Hafizah

Bangunan Kelas Dan Asrama Pelajar Hafizah

Bangunan Alimah Dan Hafizah (Wanita)

Bangunan Alimah Dan Hafizah (Wanita)

Ahad, 27 April 2014

Agama Tidak Akan Kuat Dengan HartaRasulullah saw. bersabda . " Orang yang mengganggap agama boleh menjadi kuat dengan harta adalah musuh-musuh Allah." ibarat menarik pesawat terbang dengan kaldai, bukan dengan mesin. Para sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang miskin harta, tetapi mereka memiliki amalan agama yang sempurna.
Ketika harta hasil ghanimah datang berlimpah pada zaman khalifah Umar r.a. ia berkata " seandainya benda-benda ini mendatangkan manafaat ( kebaikan ), sudah tentu datangnya pada zaman Rasulullah SAW. masih hidup ." bahkan Umar r.a. bersedih melihat keadaan ini, sehingga sahabat yang lain bertanya , " Wahai Amirul  Mukminin, mengapa engkau menangis?" ..Umar r.a menjawab , " Apabila kebendaan datang pada suatu kaum, maka akan muncul banyak fitnah pada kaum itu dan tidak akan selamat dari fitnah itu ."

Orang yang punya keyakinan untuk memperbaiki kehidupan  dengan mengumpulkan harta benda adalah yang mempunyai keyakinan yang rosak. Orang yg beriman perlu mengorbankan harta benda untuk mendapatkan iman. Orang yang beriman yakin bahawa kejayaan hanya dengan menyempurnakan perintah Allah SWT. Bukan menyempurnakan usaha pertaniaan, perdagangan, dan sebagainya. 

Di dunia ini memerlukan hanya orang beriman , bukan orang yang disebut pakar ini dan pakar itu. Permasalahan umat semakin teruk dan bertambah banyak, sebanding dengan banyaknya pakar yang lahir pada hari ini.

Ketika ini walaupun undang-undang diganti dengan hukum yang paling baik sekali pun, tetapi apabila yang melaksanakan hukum tersebut tidak beriman maka kehidupan akan menjadi rosak, Kerosakan terjadi bukan kerana tidak adanya kebendaan, teknologi atau harta. Dibandingkan zaman sahabat r.a. seratus kali lipat perbezaannya. Kerosakan terjadi kerana umat islam sekarang mempunyai iman yang lemah dan mengamal agama sangat berkurangan.

Untuk tersebarnya hidayah tidak memerlukan harta, jawatan, dan fasilitas lainnya , Ada orang yang memahami agama untuk kepentingan dunia, lalu ia mengira untuk mengamalkan agama harus menjadi orang kaya, sehingga siang malam sibuk mengumpulkan harta. Mereka berdalil dengan hadis " Tangan yg diatas lebih baik daripada tangan yang dibawah " padahal maksud "tangan yang  diatas" sebenarnya adalah memberi (menyebarkan) iman kepada manusia agar mereka tidak berharap dan tidak meminta kepada makhluk, tetapi meminta dan berharaplah hanya kepada Allah SWT. Banyak orang kaya tapi tangannya ingin dibawah, sebab iman yang lemah, sebaliknya walaupun orang miskin tapi beriman maka tangannya selalu diatas ingin memberi.

Seorang budak bekerja dikebun tuannya berbekal dengan sepotong roti, ketika ada anjing yang kelaparan maka rotinya diberikan kepada anjing itu. walaupun ia sendiri memerlukannya.
Sabda Rasulullah SAW. " Awal kebaikan (terishlah) ummat ini kerana yakin  yang shahih) dan zuhud (tidak tamak kepada dunia) dan awal kehancuran ummat ini adalah kerana bakhil dan panjang angan-angan." (HR. Baihaki- Syua'bul Iman)


Rasulullah SAW. berwasiat kepada para sahabat , " Wahai sahabatku, apabila saat ini kalian mengurangi waktu kalian untuk agama Allah sepersepuluh saja, niscaya nushratullah (pertolongan Allah) tidak akan turun, kalian harus mengamalkan agama secara keseluruhan, Tetapi ummatku pada akhir zaman nanti, jika mereka rela meluangkan waktunya sepersepuluh saja untuk agama Allah, maka nushratullah akan segera turun." (HR. at Tirmizdi).

Wallah Huallam...

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Sociable